• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt - thương hiệu đứng đầu ngành bảo hiểm trong “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt - thương hiệu đứng đầu ngành bảo hiểm trong “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn
27.10.2022 - 05:04

>> Bảo Việt đứng đầu ngành bảo hiểm trong “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn;

>> Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” 10 năm liên tiếp.

Tại hội nghị Thương hiệu do Forbes Việt Nam tổ chức, Bảo Việt đã được vinh danh trong danh sách “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu”.

Bảo Việt đứng đầu ngành bảo hiểm trong “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn

Ngày 27/10/2022, Bảo Việt được vinh danh là thương hiệu đứng đầu ngành bảo hiểm trong danh sách “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu” do Forbes bình chọn. Lễ vinh danh được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh trong khuôn khổ sự kiện hội nghị Thương hiệu 2022. Hội nghị cung cấp những xu hướng mới nhất về xây dựng thương hiệu trong doanh nghiệp. Các chuyên gia, lãnh đạo công ty cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các quan điểm về việc xây dựng thương hiệu trong bối cảnh hậu COVID-19.

Sử dụng phương pháp của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị của một thương hiệu thông qua những số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận. Theo nguyên tắc chung, lợi nhuận của các doanh nghiệp có phần tạo ra từ tài sản hữu hình và vô hình. Vì vậy, thương hiệu có đóng góp vào lợi nhuận, đó là giá trị thương hiệu. Giá trị thương hiệu được xác định từ lợi nhuận ở trên sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán.

Thực hiện danh sách những thương hiệu dẫn đầu, Forbes Việt Nam có sự điều chỉnh về phương pháp tính toán. Thay vì tính toán danh sách đa ngành như trước đây, Forbes Việt Nam tính toán giá trị thương hiệu của các công ty trong một lĩnh vực cụ thể nhằm mở rộng đối tượng tính toán, tập trung vào từng lĩnh vực cũng như thực hiện tính toán trong thời gian đủ dài để có thể thấy sự thay đổi, phát triển của doanh nghiệp.

Trong danh sách được công bố năm 2022, Bảo Việt vinh dự tiếp tục đứng đầu nhóm ngành bảo hiểm trong danh sách “25 thương hiệu tài chính dẫn đầu”. Với việc thực hiện đánh giá dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận, việc dẫn đầu nhóm ngành bảo hiểm đã thể hiện vị thế, uy tín của Bảo Việt trong gần 60 năm thành lập. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất hoạt động trong cả 2 lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ, Bảo Việt luôn hoạt động với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, bảo vệ tài chính và mang lại sự phồn vinh cho người Việt.

Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” 10 năm liên tiếp do Forbes bình chọn

Bảo Việt được vinh danh trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes bình chọn năm 2022. Đây là lần thứ 10 Forbes thực hiện danh sách này và cũng 10 lần Bảo Việt nằm trong danh sách.

Trải qua một thập niên Forbes Việt Nam thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất, có 138 doanh nghiệp được vinh danh nhưng chỉ có 9 công ty có mặt đầy đủ tất cả 10 lần. Trong đó, Bảo Việt là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm. Tập đoàn Bảo Việt nằm trong Top 10 công ty có doanh thu và lợi nhuận cao nhất, với 50.380 tỷ đồng doanh thu và 2.003 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 193.183 tỷ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm 2021. Tổng doanh thu các công ty trong danh sách đạt 1.192.754 tỷ đồng. Sau 10 năm hoạt động, phần lớn các công ty trong danh sách là các công ty đầu ngành hoặc đã xác lập được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube