• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu thị trường về quy mô vốn
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu thị trường về quy mô vốn
31.12.2013 - 05:54

Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH quyết định cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng Việt Nam, trở thành doanh nghiệp thuộc Top dẫn đầu thị trường về quy mô vốn.

Việc tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng lần này nằm trong chiến lược phát triển của Bảo Việt Nhân thọ, nhằm tăng cường tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến hoạt động hiệu quả hơn.

Không chỉ với mảng nhân thọ, ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (đơn vị cũng do Tập đoàn Bảo Việt nắm 100% vốn) đang có mức vốn điều lệ cao nhất thị trường (2.000 tỷ đồng).

Theo kết quả 9 tháng đầu năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đạt doanh thu 6.073 tỷ đồng, tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2012; doanh thu khai thác mới đạt 957 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2012, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tập đoàn.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube