• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt Nhân thọ thông báo lãi suất công bố năm 2013 và lãi suất dự kiến năm 2014
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt Nhân thọ thông báo lãi suất công bố năm 2013 và lãi suất dự kiến năm 2014
03.03.2014 - 04:51

Vừa qua, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã đưa ra thông báo về Lãi suất công bố cho năm 2013, lãi suất dự kiến năm 2014 và các lãi suất minh họa sử dụng trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung.

Theo đó, lãi suất công bố áp dụng cho năm 2013 là 9,5%/năm. Lãi suất công bố trên được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật (trong trường hợp này cũng là Giá trị Tài khoản hợp đồng) tại thời điểm ngày 31/12/2013 cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liên kết chung. Như vậy, lãi suất công bố này được áp dụng để xác định số lãi đầu tư chính thức phân bổ cho Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung cho thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

Cũng theo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, lãi suất dự kiến áp dụng từ ngày 01/03/2014 sẽ 8,5%/năm. Mức lãi suất này được sử dụng để tính Giá trị Kỹ thuật cho các hợp đồng chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân như: Người được bảo hiểm bị tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng theo quy định của điều khoản hợp đồng.                       

Bên cạnh đó, lãi suất minh họa trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi so với lãi suất hiện hành (5%/năm, 6%/năm, 8%/năm).FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube