• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu"
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu"
07.08.2014 - 09:39

  • >> Bảo Việt là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu được vinh danh tại Diễn đàn M&A 2014
  • >> Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được bình chọn là “Công ty tư vấn M&A tiêu biểu 2013 - 2014” và “Tổ chức tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu nhất”


Tại diễn đàn M&A Việt Nam 2014 với chủ đề “Làn sóng thứ hai” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Việt đã được vinh danh “Top 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu”.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Sau khi cổ phần hóa, Bảo Việt tập trung đổi mới quản trị, tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, gia tăng lợi ích cho khách hàng và nhà đầu tư. Việc được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu đã phần nào ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong vai trò tiên phong thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”.

IPO thành công thu hút 20.368 nhà đầu tư

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thực hiện vào ngày 31/5/2007 tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc bán đấu giá công khai 8,74% vốn điều lệ của Bảo Việt đã thu hút 20.368 nhà đầu tư và kết thúc sau 4 ngày làm việc. Mức giá khởi điểm là 30.500 đồng/cổ phần, mức giá trúng thầu thấp nhất là 67.800 đồng, mức giá bình quân là 71.918 đồng. Với thành công này, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện chủ trương cổ phần hóa và thực hiện đấu giá công khai nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc bán cổ phần doanh nghiệp khi IPO.

Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp

Sau khi IPO, Bảo Việt đã lựa chọn HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Limited (HSBC) làm nhà đầu tư chiến lược. HSBC đã tích cực thực hiện chuyển giao công nghệ và quản trị, góp phần tạo sự tăng trưởng ổn định, vững chắc của Bảo Việt trên thị trường. Thương vụ giữa Bảo Việt và HSBC được bình chọn là “Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu nhất 2009 - 2013”.

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng 18% cổ phần từ HSBC, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life trở thành nhà đầu tư chiến lược của Bảo Việt. Trên cơ sở những thế mạnh về tiềm lực tài chính, uy tín và kinh nghiệm quốc tế, năng lực phát triển sản phẩm và đa dạng các kênh phân phối, Sumitomo Life tập trung hỗ trợ Bảo Việt trong các lĩnh vực dịch vụ actuary, công nghệ thông tin, bancassurance, quản lý đại lý, bảo hiểm y tế và quản lý rủi ro, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho Bảo Việt.

Cổ phần hóa tạo đà phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động

Từ sau cổ phần hóa, Bảo Việt đã duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh qua các năm. Tổng tài sản hợp nhất đạt 55.093 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009-2013 (CAGR) đạt 13,1%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.096 tỷ đồng, CAGR 2009-2013 đạt 12,8%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.654 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty mẹ 1.352 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 1.192 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%.

Việc niêm yết cổ phiếu cũng giúp năng lực tài chính của Bảo Việt tiếp tục được tăng cường, vốn điều lệ của Bảo Việt tăng từ 5.730 tỷ đồng lên 6.805 tỷ đồng hiện nay. Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.539 tỷ đồng lên 12.125 tỷ đồng trong giai đoạn hiện nay, tương đương mức tăng trưởng 42%. Việc tăng vốn giúp Bảo Việt có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp trở lại nền kinh tế và đảm bảo lợi ích cổ đông.

Sau 5 năm niêm yết, Bảo Việt luôn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm ổn định ở mức 12% -15%. Với việc dành 1.021 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2013 đã giúp nâng tổng số tiền cổ tức bằng tiền mặt Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ đông kể từ sau cổ phần hóa năm 2007 đến nay lên gần 5.000 tỷ đồng.

Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

Là một doanh nghiệp niêm yết, Bảo Việt ý thức được trách nhiệm cần thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thông tin tới nhà đầu tư. Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư.

Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông tới nhà đầu tư, việc công bố thông tin được thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư, họp báo công bố kết quả kinh doanh. Với những nỗ lực đó, Bảo Việt được đánh giá là tập đoàn nhà nước duy nhất công bố đầy đủ các nội dung thuộc phạm vi khảo sát về tính minh bạch của khu vực doanh nghiệp nhà nước do Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 9/2013.

Tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức song Tập đoàn Bảo Việt vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, vững chắc trên ba lĩnh vực kinh doanh là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, cổ phiếu BVH hiện là một trong 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường, giá trị vốn hóa tại ngày 05/8/2014 đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và các chỉ tiêu sinh lời luôn ở mức cao: EPS năm 2013 đạt 1.623 đồng, ROC đạt 16,2%, cổ tức 15% bằng tiền mặt, cổ phiếu BVH tiếp tục thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chips hấp dẫn để đầu tư dài hạn.  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được vinh danh tại Diễn đàn M&A 2014

Tại diễn đàn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, cũng được vinh danh là “Công ty tư vấn M&A tiêu biểu 2013 - 2014” và “Tổ chức tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu nhất”.

Là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu về M&A tại Việt Nam, BVSC đã đồng hành cùng với trên 200 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi mô hình sở hữu và phát hành chứng khoán ra công chúng. Những tên tuổi lớn đã được BVSC tư vấn cổ phần hóa như: Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng TM Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Tổng công ty Vận tải biển Việt Nam (Vosco), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8)… Có thể nói, BVSC là đơn vị tư vấn có số lượng doanh nghiệp tư vấn cổ phần hóa thuộc hàng lớn nhất hiện nay trong các công ty chứng khoán. FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube