• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt: giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt: giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ
09.01.2020 - 10:41

Ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện các Ban/Văn phòng Đảng uỷ Khối. Về phía Tập đoàn Bảo Việt có đồng chí Đào Đình Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Đỗ Trường Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ.

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Bảo Việt tiếp tục có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít những khó khăn, thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt khi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có tới 17/18 công ty nước ngoài, tiềm lực tài chính mạnh. Bằng kinh nghiệm thị trường, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, sự đồng lòng trong hoạt động triển khai, từ năm 2017 đến nay, Bảo Việt giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có 30 công ty hoạt động cạnh tranh gay gắt, từ năm 2016, Bảo Việt đã lấy lại vị trí số 1 và vượt xa so với công ty số 2 trên 2.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, bám sát định hướng chiến lược ngành nghề, củng cố vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường bảo hiểm và lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống cho người lao động, củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Đảng ủy đã thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, toàn Đảng bộ không có tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chính trị cho 104 quần chúng ưu tú, 01 lớp bồi dưỡng cho 51 đảng viên dự bị; cử 91 cán bộ đi đào tạo trung cấp LLCT; hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy 02 nhiệm kỳ, kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, chỉ đạo rà soát bổ sung cấp ủy các đảng ủy/chi ủy trực thuộc; thực hiện công tác quản lý cán bộ theo phân cấp; công tác phát triển đảng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, toàn Đảng bộ kết nạp được 54 đảng viên/kế hoạch 50 đảng viên mới, tính đến hết năm 2019 đã kết nạp được 322 đảng viên/kế hoạch 250 đảng viên mới cả nhiệm kỳ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các đoàn thể triển khai các hoạt động phong trào; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hoàng Giang chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trên tinh thần dân chủ, sâu sát, quyết liệt, thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Đồng chí cũng có những chỉ đạo rất cụ thể đối với mọi mặt công tác Đảng đối với Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và tập trung chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Đào Đình Thi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng ủy/chi ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020 và cũng là năm cuối thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Bảo Việt tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng và giữ vững Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; các lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ giữ vững vị trí số 1 trên thị trường; lĩnh vực quản lý quỹ và chứng khoán khẳng định vị thế của những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Các cấp ủy cần tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường đoàn kết, dân chủ, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, xây dựng tập thể cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt năm 2020, các cấp ủy cần tập trung cao cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy; triển khai xây dựng các văn kiện đại hội; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội thành công.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tặng Giấy khen cho 06 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019”; 06 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019); 25 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube