• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt khẳng định vị thế cổ phiếu dẫn đầu ngành bảo hiểm, bốn năm liên tiếp được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt khẳng định vị thế cổ phiếu dẫn đầu ngành bảo hiểm, bốn năm liên tiếp được vinh danh là doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam
29.09.2016 - 07:21

  • >> Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2016;
  • >> Bảo Việt khẳng định vị thế dẫn dắt trên thị trường, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá, khẳng định vị trí số 1 trên thị trường Việt Nam;
  • >> Tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan.


Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2016 đã được Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức trang trọng tại Tp. Hồ Chí Minh. Với việc đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm thứ 4 liên tiếp.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất được Forbes Việt Nam áp dụng phương pháp xếp hạng theo tiêu chuẩn của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trong bốn năm, từ 2012-2015. Ngoài ra, Forbes Việt Nam cũng tiến hành xem xét độc lập mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, thương hiệu, vị thế trên thị trường, chất lượng quản trị doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Q. Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7.000 cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông mà chúng tôi còn tiên phong triển khai các hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tạo lập thị trường trong việc tăng cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, góp phần nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Bảo Việt khẳng định vị thế dẫn dắt trên thị trường, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ khẳng định vị trí số 1 trên thị trường Việt Nam

Khẳng định vị thế cổ phiếu dẫn dắt thị trường và nhóm cổ phiếu ngành

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. Khi cổ phiếu BVH có sự bứt phá về biên độ tăng điểm thường kéo theo diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa đạt hơn 48.000 tỷ đồng (tại ngày 29/9/2016). Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Không chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm và trong rổ chỉ số VN30, BVH còn được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng vững chắc, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ bứt phá, khẳng định vị trí số 1 thị trường về tổng doanh thu phí và doanh thu khai thác mới

Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định, vững chắc trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam kết với cổ đông thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin và duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn định. Năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với năm 2014. Đóng góp lớn nhất là doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với 10.116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% doanh thu hợp nhất; Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6.397 tỷ đồng, đóng góp 31%; Hoạt động dịch vụ tài chính và khác đạt 4.276 tỷ đồng, đóng góp 20% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11.710 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 66,4% kế hoạch năm. Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, trong đó lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm. Theo số liệu thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016 từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường cả về doanh thu khai thác mới với 21,2% thị phần và tổng doanh thu phí bảo hiểm với 28,2% thị phần.

Thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt đã duy trì được sự tăng trưởng ổn định, góp phần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, đóng góp hơn 12.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường minh bạch thông tin, chủ động công bố các thông tin trọng yếu có ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư

Là một doanh nghiệp niêm yết và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của minh bạch thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan. Ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư thông qua Investor’s Meeting nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các bên liên quan.

Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, Bảo Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin khi được đảm bảo bởi bên thứ ba. Với nỗ lực minh bạch hóa thông tin theo các chuẩn mực quốc tế, Bảo Việt liên tục ghi dấu ấn tại các cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng danh giá.

Nâng cao giá trị thương hiệu, gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư và các bên liên quan

Ngày 15/9/2016 vừa qua, thương hiệu Bảo Việt đã được vinh danh trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016, do công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance (UK) công bố. Theo đó thương hiệu Bảo Việt được đánh giá ở mức A+ với giá trị thương hiệu đạt 89 triệu USD (tăng hơn 10 triệu USD so với năm 2015). Giá trị thương hiệu tăng lên là sự ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh thương hiệu.

Để củng cố vị trí thương hiệu hàng đầu, bên cạnh việc duy trì tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt còn tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng một thương hiệu phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. Bên cạnh đó, không chỉ chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với sứ mệnh của mình Bảo Việt đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng thông qua chiến lược phát triển bền vững - lấy mục tiêu kinh tế là trọng tâm, là cơ sở để thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường. Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho hoạt động cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube