• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bảo Việt tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards trong Báo cáo phát triển bền vững
Hoạt động Bảo Việt

Bảo Việt tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards trong Báo cáo phát triển bền vững
23.03.2017 - 04:48

>> Vươn tới chuẩn mực quốc tế cao hơn, sẵn sàng cho hội nhập;

>> Tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững năm 2016 theo tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards;

>> Gắn kết phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanhLễ ra mắt Chỉ số Phát triển bền vững đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM tổ chức ngày 23/3/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm phổ biến, công bố các thông tin, nguyên tắc chọn lọc và vận hành Chỉ số Phát triển bền vững ra thị trường, các nhà quản lý, chuyên gia đã có phần chia sẻ liên quan tới Chỉ số. Trong khuôn khổ Lễ ra mắt, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã có phần trình bày chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững và lập Báo cáo phát triển bền vững tại Bảo Việt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động phát biểu: “Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Mặc dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo phát triển bền vững năm 2016.”

Với Bảo Việt, việc lập Báo cáo phát triển bền vững thường niên là để rà soát lại chiến lược phát triển bền vững cũng như nhìn nhận và đánh giá lại các hoạt động mà doanh nghiệp đã thực hiện trong năm. Báo cáo được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu có phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và thực hiện truyền thông một cách có hệ thống. Thông qua việc thực hiện báo cáo bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp doanh nghiệp cân bằng được các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Theo đó, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được thể hiện cụ thể, thấm nhuần trong chiến lược hoạt động, quyết định kinh doanh để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp, người lao động với lợi ích của cộng đồng. Bảo Việt hiểu rằng các nguyên tắc tăng trưởng kinh tế, đầu tư có trách nhiệm và áp dụng các tiêu chuẩn ngành vào thực tiễn doanh nghiệp trong việc học hỏi, đào tạo, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững là nhu cầu thiết yếu và cần sự chung tay của tất cả cộng đồng doanh nghiệp không kể doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hay sản xuất dịch vụ. Chỉ khi chung tay, chúng ta mới có thể kiến tạo một xã hội bền vững và một Việt Nam bền vững.

Tiên phong thí điểm triển khai thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) được được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) vào năm 2016. Đây là phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2018. Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. 

Về mặt cấu trúc, Tiêu chuẩn GRI được cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu với (4) nội dung chính là (1) GRI 101 Thông tin chung (2) GRI 200 Vấn đề kinh tế (3) GRI 300 Vấn đề xã hội (4) GRI 400 Vấn đề môi trường và 33 chỉ tiêu đặc thù. Cấu trúc này giúp doanh nghiệp dễ xem, dễ hiểu và dễ theo dõi nắm bắt. Tôi đánh giá cao cấu trúc này.

Về mặt nội dung, các chỉ tiêu được mô tả cụ thể và rõ ràng với phạm vi được mô tả cụ thể và ngôn ngữ được truyền tải dễ hiểu hơn.

Về mặt sử dụng, Bộ tiêu chuẩn có thể được sử dụng linh hoạt, các công ty có thể sử dụng theo hướng “tuân thủ hoàn toàn” hoặc “tuân thủ một phần” các nội dung trọng yếu của Bộ tiêu chuẩn.

Về mặt lộ trình áp dụng, hiện nay bộ hướng dẫn GRI Guidelines vẫn có hiệu lực đến 1/7/2018, Tuy nhiên, được sự đồng ý của HĐQT và Ban điều hành, Bảo Việt nỗ lực tìm hiểu và tham gia vào việc thí điểm áp dụng cho Báo cáo năm nay để cùng học hỏi và rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực tiễn hơn. Doanh nghiệp cũng tham gia soạn thảo và rà soát phiên bản tiếng Việt của GRI cùng đại diện GRI tại Việt Nam và các cộng sự của PWC, IFC để góp phần trải nghiệm và đưa tới một phiên bản Tiêu chuẩn GRI gần gũi và thân thiện hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Là đơn vị tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Gắn kết phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh

Tập đoàn Bảo Việt kiên định mục tiêu phát triển bền vững, “Sẵn sàng cất cánh” để tiếp tục vươn cao và xa hơn với mục tiêu “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”.  Xác định việc triển khai PTBV có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng hoạt động, nền tảng quản trị ổn định, tăng hiệu quả kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, Bảo Việt đã và đang từng bước áp dụng đồng bộ các giải pháp để phát triển theo đúng định hướng. Trong quá trình hoạt động, Bảo Việt đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng và cơ quan điều hành thị trường để góp phần chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng bền vững, để từ đó, hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế và trở thành thương hiệu quốc gia và là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam.

Là doanh nghiệp nhiều năm liền được ghi nhận trong Top dẫn đầu về các giải thưởng Báo cáo thường niên trong nước và quốc tế, Bảo Việt luôn xác định việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thông tin trong các báo cáo là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng. Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

Tại Đại hội Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) nhiệm kỳ III vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VBCSD nhiệm kỳ III (2017-2020), là đại diện của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam đảm nhiệm vị trí này. Thông qua việc tham gia sâu hơn vào hoạt động của Ban điều hành VBCSD, Bảo Việt mong muốn chung tay cùng Ban Điều hành VBCSD trong tiến trình xây dựng các chương trình hành động, các sáng kiến mới góp phần hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt, đồng thời lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng xã hội.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube