• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015
Hoạt động Bảo Việt

Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015
07.01.2015 - 02:17

Ngày 05/01/2015, Hội nghị BCH Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt mở rộng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chỉ định bổ sung các đồng chí tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo quyết định này, các đồng chí: Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Nguyễn Quang Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Đỗ Lê Nam - Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Bảo Việt đã được bổ sung vào BCH Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Đào Đình Thi giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Quang Phi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ yêu cầu tập thể cấp ủy Tập đoàn phải đoàn kết chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm các chế độ, chính sách cho người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thị trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, trong công tác nhân sự, cấp ủy phải đảm bảo nguyên tắc của Đảng, đúng quy trình, khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, để lựa chọn những cán bộ ưu tú nhất, có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực công tác tham gia cấp ủy khóa mới.

Thay mặt Ban chấp hành đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cảm ơn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, BCH Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tập đoàn Bảo Việt đã tin tưởng tín nhiệm và giao nhiệm vụ cho đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt cùng các thành viên mới được bổ sung. Đồng chí cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng với các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Hội đồng Quản trị, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kế thừa phát huy những thành tích và truyền thống của lớp lớp các thế hệ đi trước đã cống hiến xây dựng Tập đoàn Bảo Việt ổn định và phát triển, đồng thời hứa quết tâm mạnh dạn đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể và dám chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, xây dựng Tập đoàn Bảo Việt ngày càng phát triển, trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam./.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube