• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Cán bộ Tập đoàn Bảo Việt quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 và thực hiện chiến lược mới 2011-2015 tại Hội nghị người Lao động
Hoạt động Bảo Việt

Cán bộ Tập đoàn Bảo Việt quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 và thực hiện chiến lược mới 2011-2015 tại Hội nghị người Lao động
29.06.2011 - 10:29

Chiều ngày 17/6/2011, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011. Nội dung hội nghị bao gồm các báo cáo về kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn và Công ty mẹ năm 2010, định hướng phát triển các chính sách đối với người lao động; các báo cáo về tình hình sử dụng quỹ phúc lợi và thỏa ước lao động tập thể; xây dựng và sửa đổi nội quy lao động và thỏa ước tập thể và trao đổi về các kiến nghị của người lao động. Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tài Chính đối với các cá nhân và tập thể xuất sắc và quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn đối với tập thể có thành tích trong nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm đã báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2010 và tình hình thực hiện 5 tháng đầu năm 2011 với tình hình tăng trưởng khả quan, bám sát kế hoạch đã đề ra trong năm 2010. Với mục tiêu doanh thu toàn Tập đoàn đạt 14.800 tỷ tăng 15% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế cũng có mức tăng trưởng tương ứng là 15% trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn là một thách thức lớn đòi hỏi nỗ lực và cố gắng của từng cán bộ nhân viên của Tập đoàn Bảo Việt

Về chính sách đối với người lao động, Tập đoàn Bảo Việt luôn đầu tư nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thông qua các khóa học do Tập đoàn tổ chức, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cán bộ học tập, nâng cao kiến thức thông qua các chương trình đạo tạo chuyên môn trong và ngoài nước, đặc biệt là cán bộ trong các lĩnh vực CNTT, kiểm toán và tài chính đầu tư.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phúc Lâm cũng giới thiệu về chiến lược 5 năm, giai đoạn 2011-2015 với 3 giai đoạn nhỏ trong đó, trong 2011-2012 Tập đoàn Bảo Việt sẽ hướng tới thiết lập dựng nền tảng mới với CNTT thống nhất, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới QTDN, thương hiệu thống nhất, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và tăng cường năng lực tài chính.

Tiếp đó, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt cũng đã báo cáo về tình hình sử dụng quỹ phúc lợi và thỏa ước lao động tập thể trong năm qua. Hội nghị đã thảo luận nội dung xây dựng và sửa đổi nội quy lao động và thỏa ước tập thể và trao đổi về các kiến nghị của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tập thể. Đặc biệt, Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Tài chính đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần đóng góp cho phát triển của doanh nghiệp. Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc cũng đã trao tặng bằng khen của Tập đoàn Bảo Việt biểu dương và trao thưởng cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ được giao.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube