• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Chính thức vận hành phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ
Hoạt động Bảo Việt

Chính thức vận hành phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ
27.08.2012 - 10:24

Kể từ sau khi cổ phần hoá, cùng với việc đổi mới quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, mô hình kinh doanh thì công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực Bảo Việt tiến hành đổi mới toàn diện với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược HSBC.

Chính thức triển khai từ tháng 2/2010, phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Bảo Việt được xây dựng nhằm mang lại công cụ hữu hiệu để thực hiện mô hình quản lý hệ thống dữ liệu tập trung, cung cấp các công cụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cấp đơn bảo hiểm trực tuyến… Chương trình còn trợ giúp xây dựng sản phẩm mới dễ dàng và nhanh chóng. Với phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt có thể kiểm soát hiệu quả hoạt động nghiệp vụ từ khâu bán hàng đến thu phí, bồi thường, dịch vụ sau bán hàng. Với những ưu việt này, phần mềm sẽ mang lại nhiều giá trị gia tăng, sự thuận tiện cho khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt. Trong đó, Trung tâm Điều hành tập trung (COC-Centralised Operation Center) đóng một vai trò quan trọng. Khi COC đi vào hoạt động, cán bộ phòng khai thác khu vực và đại lý khai thác không thực hiện cấp đơn trực tiếp, phần công việc này sẽ do Trung tâm Điều hành tập trung thực hiện.

Bảo hiểm Bảo Việt vừa chính thức vận hành phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tại Trụ sở chính và Công ty Bảo Việt Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng của dự án nói riêng, của hoạt động công nghệ thông tin của Bảo Việt nói chung, góp phần vào việc triển khai các dự án lớn trong năm 2012 giúp hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và các phần mềm nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới cung cấp nền tảng công nghệ thông tin tập trung cho toàn Tập đoàn và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ vận hành dự án phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Phần mềm bảo hiểm phi nhân thọ khi đi vào hoạt động ổn định, sẽ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tạo sự kết nối trong toàn Tập đoàn cũng như tại Bảo hiểm Bảo Việt, góp phần đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Sự thành công ngày hôm nay có được là nhờ Bảo Việt đã đầu tư một cách hiệu quả nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm vào dự án quan trọng này.

Ông Alan Royal - Giám đốc Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt, Giám đốc Dự án tin tưởng: Phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ góp phần quan trọng thực hiện thành công việc hợp nhất dữ liệu của khách hàng từ các hệ thống quản trị mới, tạo nên một hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng chung, xây dựng nền tảng công nghệ để hiện thực hoá tầm nhìn “Một Bảo Việt”.

Ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt phát biểu tại buổi lễ: Bước đầu, Bảo hiểm Bảo Việt vận hành 16 sản phẩm thuộc 4 nhóm sản phẩm gồm bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm cháy và tài sản, bảo hiểm tàu thuỷ; sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ sẽ được triển khai vào giai đoạn 2 của dự án. Thời điểm hiện tại, chúng ta cần tiếp tục tập trung nguồn lực một cách tốt nhất để vừa triển khai thành công dự án vừa hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Cùng với hai dự án quan trọng khác đã vận hành chính thức là phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ được vận hành và triển khai trên diện rộng thành công sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ cho Bảo Việt trong thị trường ngày càng cạnh tranh; giúp chuẩn hoá các sản phẩm và hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như giúp kiểm soát quản lý và linh hoạt thích ứng với thị trường.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube