• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất
Hoạt động Bảo Việt

Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất
01.11.2010 - 08:27

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, sáng ngày 7/4/2010, tại Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt, đã khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm 2010-2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đảng viên góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết.Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015Nguyễn Thị Phúc Lâm


Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo ViệtPhan Kim Bằng


Trưởng Kiểm toán Hoạt động Bảo hiểm phi Nhân thọLại Đông Biên


Phó Chánh Văn phòng Đảng đoànTrương Khánh


Phó Trưởng ban Nhân sựDương Đức Chuyển


Giám đốc khối Xây dựng Chiến lược


Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn về dự và động viên Đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Lê Quang Bình, Bí thư đảng ủy đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế và xây dựng Đảng.

Đại hội biểu thị quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty Mẹ cùng nhau “Đồng lòng - Đổi mới - Phát triển” để xây dựng “MỘT BẢO VIỆT - MỘT NỀN TẢNG MỚI”, góp phần xứng đáng tạo cơ sở vững chắc cho thực hiện chiến lược phát triển Bảo Việt thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube