• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đại hội Đại biểu Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2009 - 2011
Hoạt động Bảo Việt

Đại hội Đại biểu Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2009 - 2011
01.11.2010 - 08:27

Ngày 27/6/2009 tại Hà Nội, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011. Nội dung cơ bản của Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2006 - 2008, từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011. Đại hội diễn ra trong không khí toàn Tập đoàn hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh năm 2009, chào mừng sự kiện cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Hòa Bình (Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam); đồng chí Dương Đức Minh (Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính); Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt; Lãnh đạo các đơn vị thành viên và 140 đại biểu đến từ các Công đoàn cơ sở.
BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2006 - 2009 đã nhìn nhận lại toàn bộ kết quả của chặng đường đã qua, nêu ra những bài học kinh nghiệm… đối với công tác Công đoàn của toàn Tập đoàn.

Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt là Công đoàn cơ sở của Công đoàn Bộ Tài chính, từ chỗ có 5 Công đoàn cơ sở thành viên, đến nay sau khi tổ chức lại có 10 Công đoàn cơ sở thành viên với 1.153 đoàn viên Công đoàn. Nhiệm kỳ vừa qua (2006 - 2008) là giai đoạn Bảo Việt có nhiều sự kiện trọng đại, với việc tiến hành cổ phần hóa thành công, thành lập Tập đoàn Bảo Việt với sự tham gia của đối tác chiến lược nước ngoài; lĩnh vực và quy mô hoạt động của Tập đoàn không ngừng được mở rộng. Trong bối cảnh đó, mặc dù còn một số khó khăn, nhưng Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý, điều hành và kinh doanh chung của toàn Tập đoàn. Vai trò của Công đoàn được thể hiện qua việc vận động cán bộ nhân viên tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác phát động và khuyến khích sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học. Trong 3 năm qua đã có hơn 40 sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học được thực hiện, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và phục vụ kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị. Phối hợp tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục công đoàn viên lòng tự hào về truyền thống của Bảo Việt. Thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn, thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chú trọng thực hiện công tác nữ công, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Tập đoàn, chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt và các ngày lễ. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách xã hội,…

Cũng tại Đại hội, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2011 đã được đề cập. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt sẽ có những thành viên Công đoàn cơ sở mới là Công đoàn Công ty Bảo Việt Đông Đô và Công đoàn Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đông Đô, tạo tiền đề cho hoạt động công đoàn thêm vững mạnh. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, cùng chính quyền tiếp tục thực hiện phương châm “Đồng lòng - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh doanh vì lợi ích của cổ đông cũng như của toàn thể công đoàn viên. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mỗi đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tập đoàn. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, công tác nữ công cũng sẽ được đẩy mạnh. Thu hút 95% đoàn viên tự giác tham gia học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng các hoạt động mang tính quần chúng, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các đoàn viên, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Một số ý kiến tham luận của các Công đoàn cơ sở gắn liền với hoạt động thực tiễn tại đơn vị như đặc thù của một công đoàn cơ sở trẻ trong Tập đoàn - Công đoàn Ngân hàng TMCP Bảo Việt; công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội cộng đồng tại Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bảo Việt,… được đông đảo đại biểu chăm chú chia sẻ, học hỏi.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các tập thể và cá nhân Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã nhận được bằng khen và giấy khen của Công đoàn các cấp trao tặng
Đại diện Lãnh đạo Công đoàn cấp trên - đồng chí Dương Đức Minh đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt trong nhiệm kỳ đã qua đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, góp phần đáng kể trong thực hiện chuyển đổi Bảo Việt từ một doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. Cơ cấu quản trị của Bảo Việt được chuyển đổi theo mô hình hiện đại, tiên tiến; ý thức chính trị, tư tưởng của các đoàn viên công đoàn đã được nâng lên một bước; văn hóa doanh nghiệp dần được thể hiện rõ nét,… Công tác Công đoàn đã góp phần xây dựng Tập đoàn ngày một lớn mạnh, khơi dậy các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, có ý nghĩa không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không những vậy, Công đoàn còn góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 60 đảng viên mới. Đặc biệt, hoạt động hiến máu nhân đạo được nhân rộng trong các Công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Nội vừa qua đã gây được tiếng vang lớn, có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng. Đồng chí cũng đã đưa ra một số chỉ đạo quan trọng đối với phương hướng hoạt động của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt, đó là: Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội bị tác động bởi khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường bảo hiểm hội nhập có rất nhiều thách thức đòi hỏi mọi thành viên phải phấn đấu theo tư tưởng phát triển chiến lược coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện cho công tác dịch vụ khách hàng và tổ chức quản lý. Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Tiếp tục củng cố tổ chức và xây dựng Công đoàn vững mạnh; tổ chức công đoàn cần cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động, tránh bệnh hình thức. Cần hết sức chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực. Tổ chức Công đoàn phải biết tập hợp trí tuệ đoàn viên để tham gia với thủ trưởng đơn vị về việc xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai… Đặc biệt tổ chức Công đoàn cần làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động của Công đoàn phải thể hiện tính chất tương trợ, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCH Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt cần hết sức chú trọng việc quản lý tài chính, tranh thủ sự hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn và huy động các nguồn lực có thể để có điều kiện thuận lợi về vật chất cho việc tổ chức các phong trào của Công đoàn…
Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Lê Quang Bình nhận định, năm 2007 - 2009 là thời kỳ có rất nhiều dấu mốc quan trọng đối với Bảo Việt. Đó là việc cổ phần hóa thành công Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tập đoàn đa sở hữu với sự tham gia của đối tác chiến lược nước ngoài giúp cơ cấu lại doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Bảo Việt không chỉ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ mà hoạt động đa dịch vụ tài chính như chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ, bất động sản trong đó bảo hiểm là lĩnh vực dịch vụ then chốt. Năm 2008 vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành kế hoạch kinh doanh, vừa đầu tư chiều sâu tạo đà phát triển doanh nghiệp. Ngày 25/6/2009, cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng yêu cầu đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2009 đặt ra. Đứng trước sự phát triển này, chúng ta phải nhìn lại mình trước rất nhiều thách thức, phải đổi mới hoạt động để kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa, thực hiện công khai minh bạch thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo yêu cầu của nhà đầu tư. Công đoàn đã có đóng góp quan trọng đối với các sự kiện trọng đại trên, đồng thời cũng có vai trò hết sức quan trọng đối với các nhiệm vụ chính của Tập đoàn trong thời gian tới. Hoạt động của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo Việt; hoàn thành kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đặt ra; BCH Công đoàn cần hoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong toàn hệ thống, giúp Bảo Việt vững vàng trong thị trường cạnh tranh. Chủ tịch HĐQT mong muốn Công đoàn Tập đoàn tích cực phối hợp với chính quyền tham gia cơ chế chính sách, đặc biệt các chính sách liên quan tới người lao động; tích cực tham gia giới thiệu Đoàn viên Công đoàn cho Đảng cũng như vận động Đoàn viên tham gia sâu rộng hơn nữa vào hưởng ứng các chính sách, đóng góp cho xã hội như chủ trương hỗ trợ 61 huyện nghèo của Chính phủ,…
Các đại biểu cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu 13 đồng chí có đủ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. BCH Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2009 - 2011 đã ra mắt, hứa trước Đại hội sẽ đóng góp hết sức mình để công tác Công đoàn góp phần đắc lực vào hoạt động kinh doanh cũng như góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt.
Ngay sau Đại hội, BCH Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã họp và nhất trí bầu đồng chí Phạm Long giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2009 - 2011; đồng chí Lê Tiến Toàn và đồng chí Trần Thị Xuân Châu đồng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn và 10 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube