• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành công tốt đẹp
Hoạt động Bảo Việt

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành công tốt đẹp
16.10.2015 - 05:33

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 2 ngày 14-15/10. Chiều qua, 15/10, Đại hội đã bế mạc sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Đại diện cho Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt có 05 đồng chí đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần này.

Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 55 đồng chí, trước mắt, tại Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 46 đồng chí; Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu 1 đồng chí Bí thư và 3 đồng chí Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, 1 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 27 đồng chí đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 5 năm từ 7,5 - 8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân 5 năm trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5 năm từ 8 - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của nguời lao động tăng bình quân 5 năm trên 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động bình quân hàng năm tăng gấp 2 lần (8 - 10%/năm) mức tăng bình quân của xã hội (4 - 5%/ năm).

Khối ngân hàng: Tổng tài sản tăng trên 10%/năm; tăng trưởng tín dụng từ 12% – 13%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng trên 5%/năm; tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại dưới 3%/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 75% trở lên các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp trên 5.000 đảng viên mới/năm.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, những kết quả trong lãnh đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Khối trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất đã đề ra. Vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Cường tin tưởng và mong muốn toàn Đảng bộ, với trên 8 vạn đảng viên và 1,3 triệu người lao động luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, tận dụng các cơ hội mới để đưa các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối phát triển bền vững; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.
 

Trích nguồn:  Báo Đảng Cộng Sản online FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube