• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt thông qua kế hoạch tăng trưởng năm 2012 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Hoạt động Bảo Việt

Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Bảo Việt thông qua kế hoạch tăng trưởng năm 2012 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
26.04.2012 - 12:51

Sáng nay, ngày 26/4/2012, Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011; định hướng kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt; và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ về những bước tiến Bảo Việt đã đạt được kể từ sau khi cổ phần hóa năm 2007: “ Những thành công đạt được trong năm 2011 nói riêng và sau 5 năm cổ phần hóa nói chung đã khẳng định định hướng chiến lược cùng những giải pháp trọng tâm mà Hội đồng Quản trị đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin tưởng rằng, Bảo Việt sẽ phát triển nhanh hơn, năng động hơn và tự tin hơn để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Kết quả hoạt động toàn Tập đoàn – Tăng trưởng bền vững sau 5 năm

Sau gần 5 năm kể từ khi cổ phần hóa, cùng với sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược HSBC, Bảo Việt đã thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ trong mô hình kinh doanh, tạo  nên dấu ấn riêng trên thị trường tài chính – bảo hiểm.

 • Tổng tài sản hợp nhất năm 2011 đạt 43.581 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2006, tăng trưởng bình quân 22%/năm
 • Tổng doanh thu hợp nhất năm 2011 đạt 14.872 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2006, tăng trưởng bình quân 16,4%/năm  
 • Lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 1.521 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2006, tăng trưởng bình quân 19%/năm  
 • Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2011 đạt 11.665 tỷ đồng, gấp 5,4 lần so với năm 2006, tăng trưởng bình quân 40%/năm.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2011

 • Tổng doanh thu năm 2011 đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng tương đương với 28,3% so với năm  2010
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 903,4 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2010
 • Tăng cường năng lực tài chính: vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2011 tăng từ 10.514 tỷ đồng năm 2010 lên 11.228 tỷ đồng trong năm 2011
 • Tổng tài sản năm 2011 đạt 12.529 tỷ đồng
 • Tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông là 12%, tương đương tổng số tiền là 816,5 tỷ đồng.

Giải pháp trọng tâm và mục tiêu kinh doanh năm 2012

Để củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực tài chính, trong năm 2012, Bảo Việt tập trung triển khai trong toàn Tập đoàn các giải pháp trọng tâm bao gồm:

 • Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
 • Tập trung hoàn thiện nền tảng hệ thống công nghệ thông tin
 • Nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý rủi ro
 • Đẩy mạnh hợp tác nội bộ và bán chéo sản phẩm
 • Tăng cường kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Triển khai đề án tái cấu trúc Tập đoàn

Hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu như sau:

Hợp nhất

 • Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.581 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với năm 2011
 • Lợi nhuận trước thuế đạt 1.721 tỷ đồng, tăng trưởng 13,2%

Công ty Mẹ

 • Tổng doanh thu đạt 1.330 tỷ đồng,
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng

Thay đổi về nhân sự Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do ông Christopher Alan Edwards, Giám đốc Tài chính khu vực của HSBC chính thức từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 31/03/2012 và ông Lê Văn Chí thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt kể từ ngày 16/4/2012.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí bầu ông Danny Lui, hiện giữ chức vụ Kiểm soát Tài chính các công ty liên doanh, liên kết của HSBC Insurance (Joint Venture and Associates Controller), chính thức trở thành thành viên mới của Ban Kiểm soát.

* Ông Danny Lui từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2010-2011.

Công bố Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên 2011 được đầu tư về nội dung và hình thức với phần phân tích sâu về các hoạt động của Bảo Việt. Chủ đề của Báo cáo thường niên năm 2011 – ‘Đổi thay và lớn mạnh từng ngày’ - thể hiện các thành quả mà Bảo Việt đã đạt được trong hoạt động kinh doanh năm 2011, năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm 2011-2015. Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các báo cáo tài chính thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế.

Báo cáo thường niên 2011 được đăng tải trên website của Tập đoàn Bảo Việt tại đây.

******

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại, Bảo Việt có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2011, Bảo Việt có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.665 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của Bảo Việt với 18% cổ phần.  FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube