• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đổi mới quản trị doanh nghiệp là nền tảng để phát triển bền vững
Hoạt động Bảo Việt

Đổi mới quản trị doanh nghiệp là nền tảng để phát triển bền vững
30.07.2014 - 11:24

Vượt qua gần 700 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) tiếp tục ghi dấu ấn tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2014 (BCTN) với Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV), Top10 BCTN tốt nhất. Nhân dịp này, ĐTCK có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Phi - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt xoay quanh vấn đề phát triển bền vững. (30/07/14)

Thưa ông, tại sao Bảo Việt lại đặt trọng tâm vào thực hiện chiến lược phát triển bền vững?

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bảo Việt đã xác định phát triển bền vững có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, các hoạt động của Bảo Việt luôn hướng tới mục tiêu thực hiện sứ mệnh bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng. Để thực hiện sứ mệnh này, trước tiên doanh nghiệp phải đạt được sự tăng trưởng vững chắc về doanh thu, lợi nhuận và thực hiện tốt việc quản lý rủi ro… Từ giai đoạn đầu phát triển, chiến lược PTBV của Bảo Việt được thực hiện qua chủ trương “Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả” nhằm cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng của DN với hiệu quả kinh doanh, đổi mới phát triển. Chất lượng của quá trình phát triển được chú trọng, đồng nghĩa với mục tiêu đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vững chắc qua các năm.

Đến giai đoạn cổ phần hóa (năm 2007), chiến lược PTBV của Bảo Việt tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Sự biến động của thị trường tài chính, ngân hàng trong thời gian gần đây cho thấy vai trò quan trọng của việc đặt ra một tầm nhìn dài hạn với những bước đi vững chắc để DN có thể tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời, những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, những biến động về xã hội, sự gia tăng dân số toàn cầu, tốc độ đô thị hóa, phân hóa giàu nghèo… đang tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống, vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia và thách thức các cơ hội tăng trưởng bền vững trong dài hạn của DN.

Bởi vậy, chúng tôi thấy càng phải cần thiết để tâp trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo cho sự tăng trưởng dài hạn của DN với ba mục tiêu rõ ràng về kinh tế - xã hội và môi trường: Phát triển và tăng trưởng kinh tế vững chắc; Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng; Giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường từ hoạt động của DN và nâng cao nhận thức của xã hội.

Vậy từ chiến lược cho tới hành động thực tiễn là như thế nào thưa ông?

Bảo Việt xác định PTBV là trách nhiệm không chỉ của Ban Lãnh đạo mà cần sự chung tay của tất cả thành viên trong hệ thống. Chính vì vậy, vấn đề PTBV của Bảo Việt được gắn kết trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn và thực hiện xuyên suốt từ cấp độ Hội đồng Quản trị đến Ban điều hành, các đơn vị thành viên và phòng ban chức năng.

Hội đồng quản trị và Ủy Ban trực thuộc chịu trách nhiệm về việc phê duyệt và giám sát các vấn đề mang tính chiến lược về PTBV; Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo việc triển khai kế hoạch và thực thi các vấn đề PTBV; Các khối chức năng Công ty Mẹ thực hiện triển khai và hiện thức hóa các ý tưởng bền vững; và vấn đề bền vững được lồng ghép trong kế hoạch và hoạt động kinh doanh hàng ngày tại các đơn vị thành viên.

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt xác định ba mục tiêu rõ ràng về kinh tế - xã hội và môi trường. Trong đó, mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt vì chúng tôi chỉ có thể đạt được mục tiêu xã hội, môi trường khi đã đạt được các mục tiêu kinh tế.

Xét về thực hiện mục tiêu kinh tế, tính đến ngày 31/3/2014, Bảo Việt có nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.528 tỷ đồng, tăng 133 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 60.781 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2013 của Bảo Việt đạt 17.096 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm (2009-2013) là 12,8%. Đến Quý I/2014, doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4% so với cùng kỳ năm 2013. Từ sau giai đoạn cổ phần hóa (2007), Bảo Việt đã chi trả 5.000 tỷ đồng cho cổ đông với mức cổ tức tăng dần từ 10% (2008) đến 15% (2012 và 2013).

Bảo Việt cũng ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển cộng đồng vì một cộng đồng phát triển lành mạnh, an toàn và thịnh vượng là điều kiện quan trọng để DN kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính như Bảo Việt có thể phát triển và phục vụ lâu dài. Bảo Việt đã đẩy mạnh triển khai các loại hình sản phẩm bảo hiểm vi mô tới hàng triệu khách hàng đồng thời đặc biệt chú trọng đầu tư cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần cân đối sự phát triển giữa các vùng miền thông qua xây dựng cơ sở vật chất tại các huyện nghèo.

Do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt ít có các tác động trực tiếp lên môi trường, tuy nhiên Bảo Việt triển khai thực hiện lối sống xanh tại công sở thông qua chuỗi hoạt động Baoviet GoGreen nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong hệ thống.

Tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 2014, Bảo Việt đã giành Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững. Ông có thể đánh giá vai trò Báo cáo phát triển bền vững đối với hoạt động của Bảo Việt?

Có thể nói, báo cáo là công cụ để công bố và triển khai thực hiện chiến lược với các mục tiêu, giải pháp, con người, trách nhiệm cụ thể. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của doanh nghiệp về việc sử dụng ba nguồn vốn: nguồn vốn tài chính, nguồn vốn xã hội và nguồn vốn tự nhiên, qua đó giúp chúng tôi hoạch định hoạt động, quản trị rủi ro và thực hiện phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả hơn.

Việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững hàng năm cũng là cách thức giúp Bảo Việt đo lường, đánh giá và kiểm soát được nguồn lực đã và đang sử dụng, từ đó có những cân đối và điều chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Thông qua báo cáo, thông tin hoạt động của Bảo Việt được cung cấp đầy đủ và minh bạch hơn đối với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cộng đồng và các bên liên quan, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, động viên của khách hàng, của cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên đối với Bảo Việt, đối với các sản phẩm tài chính của Bảo Việt trong quá trình thực hiện chiến lược này.

7 năm sau cổ phần hóa, 5 năm sau niêm yết trên thị trường chứng khoán, Bảo Việt tập trung đổi mới quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế và BCTN, Báo cáo phát triển bền vững là một thước đo phản ảnh chất lượng quản trị, minh bạch thông tin. Trong những năm gần đây, Bảo Việt liên tục được vinh danh với những giải thưởng cao nhất dành cho các báo cáo; điều đó khẳng định vai trò tiên phong của Bảo Việt trong đổi mới quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, là nền tảng để phát triển bền vững, vì tương lai của doanh nghiệp và của cộng đồng. 

*****

Trao đổi với Báo ĐTCK, Hội đồng bình chọn chia sẻ:

BCPTBV của BVH được đánh giá cao về sự đầy đủ nhất là trong việc tuân thủ các chuẩn mực, hướng dẫn của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Báo cáo thể hiện rõ phạm vi, đối tượng sử dụng, xác định rõ các bên liên quan, mối quan hệ và sự tham gia của họ trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chiến lược này cũng đã được trình bày chi tiết, rõ ràng có tính đến các tác động chính về kinh tế/ xã hội/ môi trường và nêu bật được sự cam kết cao của Ban lãnh đạo.

Báo cáo có sự nâng cao về tính thuyết phục với hệ thống quản trị doanh nghiệp tuân theo các chuẩn mực quốc tế, có sự phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Báo cáo có cấu trúc chặt chẽ, tuân theo chuẩn GRI đồng thời giới thiệu một bức tranh đầy đủ về các thông lệ phát triển bền vững của doanh nghiệp. Báo của BVH năm nay cũng có nhiều tiến bộ về mặt trình bày, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, với những minh họa sáng tạo, phù hợp với chủ đề và do vậy có tính lôi cuốn với người đọc và truyền tải tốt các thông điệp về phát triển bền vững.

(theo ĐTCK)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube