• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Giao dịch giữa Bảo Việt và HSBC đứng thứ 2 trong top 10 giao dịch Mua bán và Sáp nhập điển hình nhất Việt Nam năm 2009
Hoạt động Bảo Việt

Giao dịch giữa Bảo Việt và HSBC đứng thứ 2 trong top 10 giao dịch Mua bán và Sáp nhập điển hình nhất Việt Nam năm 2009
01.11.2010 - 08:27

Theo công bố tại Bản tin kinh tế và kinh doanh của Intellasia Finance Việt Nam số ra ngày 04/02/2010, giao dịch giữa Bảo Việt và HSBC đứng thứ 2 trong Top 10 giao dịch Mua bán & Sáp nhập (M&A) điển hình nhất Việt Nam năm 2009.
Ngày 23/12/2009, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia - Pacific) Holdings Limited. Việc phát hành riêng lẻ cho HSBC nhằm giúp Tập đoàn Bảo Việt nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường cam kết của cổ đông chiến lược trong chuyển giao công nghệ và đổi mới quản trị, điều hành doanh nghiệp. Tổng giá trị của giao dịch này khoảng hơn 1.878 tỷ đồng (tương đương khoảng 105,3 triệu Đô la Mỹ).
Top 10 Giao dịch Mua bán & Sáp nhập (M&A) trong năm 2009
(Theo đánh giá của Công ty tư vấn Avalue Việt Nam)

1. Viettel –Vinaconex
2. HSBC – BaoViet
3. Ha Tien 1 – Ha Tien 2
4. Motul – Vilube
5. Lotte – Coralis
6. Eland – Thanh Cong
7. Promina – Vietnam Steel
8. Sub Miller – Vinamilk’s beer joint venture
9. ICP – Thuan Phat
10. BIDV – PIB Cambodia


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube