• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Hoạt động Bảo Việt

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
21.05.2015 - 05:15

Ngày 18/5/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về: “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác.

Về dự lớp học có hơn 500 đai biểu bao gồm tất cả các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên Hội nghị vinh dự được Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 10 và giới thiệu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Đào Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 10, nhất là Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) và một số vấn đề quan trọng khác. Các nội dung trên cần được nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để Trung ương hoàn thiện báo cáo trình Đại hội XII của Đảng.

Về học tập tư tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước. Trước lúc “đi xa” Người còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta Bản Di chúc với những lời dặn dò hết sức cụ thể. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” bắt nguồn từ quan điểm của Người về nguồn gốc mọi sức mạnh là nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo Người “gắn bó với nhân dân” là phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức tạo ra sức mạnh, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Những lời dạy đó của Bác vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là nguồn động lực to lớn cổ vũ, dẫn dắt chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nan XHCN.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube