• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2009
Hoạt động Bảo Việt

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2009
20.09.2010 - 12:00

Ngày 28/4/2010, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010.

Đồng chí Lê Quang Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Nguyễn Thị Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt dự và chủ trì hội nghị. Hơn 50 đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, ban chi ủy các đảng bộ và chi bộ trực thuộc cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng đã tham dự hội nghị.
Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2009, các mặt công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp và có nhiều tiến bộ. Đảng bộ được nâng cấp lên cấp trên cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn sắp xếp lại đảm bảo đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp.
Năm 2009, qua bình xét, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 17 tập thể và 57 cá nhân vinh dự được Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tặng Giấy khen.

Năm 2010, Đảng bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đảm bảo không có “điểm trắng” đảng viên; tiếp tục quán triệt phương châm “phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo đủ sức lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube