• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > “Lan tỏa giá trị” cùng Bảo Việt
Hoạt động Bảo Việt

“Lan tỏa giá trị” cùng Bảo Việt
02.08.2016 - 03:36

Là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sử dụng công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo Phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã ghi điểm tối đa trong Cuộc bình chọn.

Vượt qua phạm vi của những thông số trên báo cáo, Chủ tịch HĐQT BVH, ông Đào Đình Thi cho biết, phát triển bền vững là những hành động thiết thực vì chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, hướng tới một thế giới bền vững.

Vượt trội so với các báo cáo phát triển bền vững khác trong Top 10, cam kết của Bảo Việt về phát triển bền vững cũng được nêu rõ ràng và cụ thể trong thông điệp của Chủ tịch HĐQT. Thông điệp này sẽ được thực thi ra sao trong thời gian tới, thưa ông?

Phát triển bền vững là một nội dung quan trọng đối với các quốc gia nói chung, cũng như các doanh nghiệp nói riêng, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt và hội nhập kinh tế mạnh mẽ như ngày nay. Thực tế cho thấy, phát triển bền vững là xu hướng tất yếu để giúp doanh nghiệp hiện thực hóa cam kết thành hành động.

Hiện nay, chúng ta đang phải sống với nỗi lo về mức độ ô nhiễm đã lên đến mức báo động, gây hậu quả nặng nề đến sức khỏe con người, môi trường, xã hội và tăng trưởng kinh tế. Trước bối cảnh đó, đồng hành với xu thế hướng đến phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế, Bảo Việt cũng đặt phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Cụ thể, Bảo Việt gắn phát triển bền vững vào trong mục tiêu phát triển, đó là Tầm nhìn mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Giữ vững là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Tầm nhìn chiến lược trên được chúng tôi triển khai bằng những việc cụ thể như:       

-Gắn kết chặt chẽ các chỉ tiêu quản trị với xã hội và môi trường (ESG) trong chuỗi giá trị, thông qua việc bổ sung các chỉ tiêu trên vào quy trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu, quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án.

-Xây dựng điều khoản riêng về trách nhiệm với môi trường và xã hội trong bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Bảo Việt.

- Xây dựng nhóm thường trực, phụ trách vấn đề phát triển bền vững của Bảo Việt với các phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết tới từng phòng ban, gắn kết trong mục tiêu công việc của từng cá nhân.

- Ra mắt Sổ tay văn hóa Bảo Việt nhằm kết nối người lao động và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là “đầu tàu” kinh tế, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa Chiến lược Phát triển bền vững bằng các hành động cụ thể trong việc đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả về kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự bình an và phát triển cộng đồng. Những điều này đều được đề cập cụ thể trong Báo cáo Phát triển bền vững hằng năm gửi tới nhà đầu tư và khách hàng, nhằm khẳng định sự minh bạch trong công bố thông tin với góc nhìn tổng thể, bao quát, mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Khẳng định sự minh bạch thông tin, đó có phải là lý do khiến Bảo Việt đã tìm đến Công ty Kiểm toán PwC để kiểm toán Báo cáo Phát triển bền vững?

Năm nay, Bảo Việt là đơn vị tiên phong thực hiện kiểm toán độc lập đối với Báo cáo Phát triển bền vững 2015. Bên cạnh việc nhận thức được lợi ích to lớn trong việc củng cố niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan dành cho Bảo Việt, việc thực hiện kiểm toán cho Báo cáo Phát triển bền vững 2015 sẽ khẳng định sự minh bạch trong công bố thông tin với góc nhìn tổng thể, bao quát, mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, trong quá trình kiểm toán, chúng tôi cũng đã trao đổi sâu với các chuyên gia về cách thức thu thập dữ liệu theo các tiêu chí thống nhất. Đây là cơ hội để Bảo Việt chuẩn hóa các dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá rà soát, cải tiến quy trình, quản lý rủi ro và tiêu thụ năng lượng một cách bài bản và xuyên suốt trong toàn hệ thống. Từ đó đánh dấu sự thành công, mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới.

Một điểm nhấn đặc biệt trong Báo cáo Phát triển bền vững năm nay của Bảo Việt, đó là tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc để xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho mình. Điều gì khiến Bảo Việt lựa chọn điểm nhấn này?

Tiên phong và liên tục duy trì việc lập Báo cáo Phát triển bền vững độc lập, hàng năm, Bảo Việt đều mong muốn mang lại cho các nhà đầu tư, các khách hàng và các bên liên quan một Báo cáo Phát triển bền vững với tính sáng tạo, hấp dẫn, nhưng vẫn đảm bảo tính đầy đủ thông qua các điểm đổi mới.

Việc tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc không nằm ngoài nỗ lực trên. Theo đó, Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Bảo Việt đã xây dựng định hướng Chiến lược Phát triển bền vững thông qua việc lựa chọn 6/17 mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và gắn kết 6 mục tiêu này trong kế hoạch hành động cho giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả và dài hạn; tạo công ăn việc làm và nâng cao năng suất lao động cho mọi người.

- Xóa nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi.

- Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi.

- Đảm bảo giáo dục chất lượng một cách công bằng và có hiệu quả, đồng thời nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

- Đảm bảo các hình mẫu sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới một thế giới bền vững, đúng như nhấn mạnh của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững cuối tháng 9/2015 được tổ chức tại Hoa Kỳ: “Doanh nghiệp là một đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp có thể đóng góp vào quá trình này thông qua những hoạt động cốt lõi của họ và Liên hợp quốc kêu gọi các công ty trên toàn thế giới đánh giá tác động của mình, đặt ra những mục tiêu tham vọng với quyết tâm mạnh mẽ và công bố kết quả thực hiện một cách minh bạch”.

Ngoài điểm nhấn trên, có thể kể đến một số điểm nhấn khác trong Báo cáo Phát triển bền vững 2015, đó là báo cáo được đảm bảo của bên thứ ba (PwC) đối với các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường; được đầu tư chiều sâu về thông tin và truyền tải thông điệp “Lan tỏa giá trị”…

Ông vừa nhắc đến thông điệp “Lan tỏa giá trị”- một thông điệp xuyên suốt cả báo cáo với hình ảnh cây hoa bồ công anh đầy ý nghĩa khiến người đọc tâm đắc. Cụ thể của thông điệp này là gì, thưa ông?

Trang mở đầu trong Báo cáo Phát triển bền vững 2015 có đề một câu nói của Warren Buffet và đã trở thành phương châm của chúng tôi trong các hoạt động về phát triển bền vững, đó là: “Nếu muốn đi thật nhanh, thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, thì hãy đi cùng nhau”.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, nhận thức về phát triển bền vững, nhưng bằng những nỗ lực và hành động mang tính tiên phong của mình, Bảo Việt hy vọng không chỉ khởi đầu cho nhiều hoạt động, cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn, mà còn thu hút được sự tham gia của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay hiện thực hóa cam kết: vì một cuộc sống khỏe mạnh, tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Theo Khánh Chi
Đặc san Báo cáo thường niên 2016

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube