• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Lan tỏa giá trị, vì một cộng đồng - một tương lai
Hoạt động Bảo Việt

Lan tỏa giá trị, vì một cộng đồng - một tương lai
13.05.2016 - 10:20

Báo cáo phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt vừa được giới thiệu mang thông điệp “Lan tỏa giá trị”, Ông Đỗ Trường Minh - Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ, đây cũng chính là thông điệp mà Bảo Việt muốn gửi tới cộng đồng, kêu gọi doanh nghiệp chung tay thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững của Chính phủ.

Hiên tại, phần lớn DN vẫn còn đang “loay hoay” trong lập Báo cáo phát triển bền vững. Ông có thể chia sẻ việc xây dựng báo cáo này của Bảo Việt?

Ông Đỗ Trường Minh: Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, song hành cùng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, Bảo Việt luôn quan tâm tới phát triển bền vững, tới hoạt động chia sẻ vì cộng đồng. Điều đó đã giúp tạo nên một Bảo Việt ngày hôm nay với các mảng kinh doanh luôn ở vị trí dẫn đầu thị trường trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng xác định việc xây dựng báo cáo hàng năm chính là dịp rà soát lại chiến lược phát triển bền vững, đồng thời đánh giá lại các hoạt động mà Tập đoàn đã thực hiện trong năm. Chính vì vậy, ngay từ năm 2012, Tập đoàn Bảo Việt đã là một trong số ít doanh nghiệp tiên phong thực hiện báo cáo này.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt luôn được đổi mới và sáng tạo qua mỗi kỳ xuất bản về nội dung, tuân thủ các chuẩn mực công bố của quốc tế, đảm bảo thông tin chính xác và toàn diện về hoạt động của Tập đoàn. Việc Bảo Việt tiên phong sử dụng bên thứ ba là Công ty PwC Việt Nam thực hiện dịch vụ đảm bảo các chỉ tiêu phi tài chính đối với báo cáo của chính mình nhằm thể hiện sự minh bạch và cam kết của Bảo Việt trong công bố thông tin, là một minh chứng rõ nét.

Cũng phải nói thêm rằng, tính chính xác, chuẩn mực và toàn diện còn được Bảo Việt đặt thành yêu cầu với tất cả các báo cáo do Tập đoàn thực hiện. Đơn cử như việc Bảo Việt là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Điều đó hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Bảo Việt trong môi trường hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay và phục vụ tốt hơn cho 7.000 cổ đông hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt cũng như các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng...

Tại sao Bảo Việt lại chọn PwC Việt Nam để đảm bảo đối với các chỉ tiêu phi tài chính tại Báo cáo phát triển bền vững năm 2015? Khi tương tác với một hãng kiểm toán hàng đầu thế giới này, Bảo Việt có gặp khó khăn gì không?

Ông Đỗ Trường Minh: PwC Việt Nam là đơn vị có thế mạnh trong lĩnh vực dịch vụ đảm bảo và tư vấn về phát triển bền vững. PwC đưa ra các chiến lược và giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề chiến lược, tuân thủ, hoạt động, uy tín và tài chính liên quan đến phát triển bền vững. Các chỉ tiêu được lựa chọn để đảm bảo nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2015, đó là trách nhiệm của nhà cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động cộng đồng, đóng góp gián tiếp về kinh tế và các kiểm soát về tiêu thụ năng lượng.

Thực hiện đảm bảo đối với Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt, PwC Việt Nam đã tiến hành rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt. Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).Bảo Việt và PwC đã nhiều lần đồng hành và đóng góp tích cực trong các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm theo các chương trình của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD). Do vậy, việc phối hợp triển khai trong việc thực hiện đảm bảo cho Báo cáo rất thuận lợi.

Điểm nhấn trong Báo cáo phát triển bền vững năm nay của Bảo Việt là gì?

Ông Đỗ Trường Minh: Điểm nhấn của Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt chính là việc thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với các chỉ tiêu phi tài chính. Những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Bảo Việt đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững dựa trên cơ sở tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Chúng tôi đã lựa chọn 6/17 mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2016-2020. Các mục tiêu lựa chọn bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả và dài hạn; tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động; xoá nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi; đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi; đảm bảo giáo dục chất lượng một cách công bằng và có hiệu quả, đồng thời nâng cao cơ hội học tập cho tất cả mọi người; đảm bảo các hình mẫu sản xuất và tiêu dùng bền vững; và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng, Bảo Việt đã đầu tư sâu hơn về chất lượng thông tin với những dẫn chứng và minh họa cụ thể về các hoạt động điển hình mà Bảo Việt đã triển khai trong năm.

Trong năm 2015, Bảo Việt không chỉ sử dụng bên thứ ba đảm bảo cho báo cáo của mình mà còn gắn kết chặt chẽ các yếu tố Quản trị - xã hội và môi trường (ESG) trong chuỗi giá trị thông qua việc đánh giá và lựa chọn các nhà thầu có cam kết về môi trường, xã hội; bổ sung yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án; chuẩn hóa các quy tắc ứng xử và văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ bên trong và lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bảo Việt thực hiện bám sát các hướng dẫn theo tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến toàn cầu GRI - phiên bản G4 dành cho ngành tài chính, Báo cáo Phát triển bền vững đã mô tả chi tiết về quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu dựa trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tham vấn từ các bên liên quan.

Những điểm nhấn đó thể hiện sự đầu tư và tiên phong của Bảo Việt trong các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững và tôi tin tưởng điều này sẽ trở thành nhân tố tích cực trong nỗ lực chung góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững của Chính phủ.

Đó có phải là lý do Báo cáo phát triển bền vững năm nay của Bảo Việt mang thông điệp “Lan tỏa giá trị” không, thưa ông?

Ông Đỗ Trường Minh: Đúng như vậy.Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Lan tỏa giá trị” nhằm kêu gọi các doanh nghiệp cùng hành động, chung tay vì mục tiêu chung của quốc gia. Việc xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng bao gồm các cá nhân và tổ chức mà ở đó mỗi cá thể đều giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. Bảo Việt muốn kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau quyết tâm hành động và lan tỏa những giá trị của niềm tin vì một cuộc sống khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Các tập đoàn tài chính - bảo hiểm hiện nay có vai trò ngày càng quan trọng trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển một thế giới carbon thấp. Sự quan tâm chú trọng của Tập đoàn Bảo Việt đối với phát triển bền vững nói chung, đối với Báo cáo phát triển bền vững nói riêng hy vọng sẽ tiếp tục tạo những bước đi tiên phong góp phần thúc đẩy rộng rãi việc thực hiện quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đối với các doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng tin rằng, cùng với thời gian, tự thân các tổ chức, cá nhân sẽ nhận thức ra tính cấp thiết của vấn đề. Có thể thấy thông qua việc gần đây, một loạt thông tin liên quan đến sự hủy hoại môi trường biển, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi,… đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng.

Kim Lan – Báo Đầu tư Chứng khoán (thực hiện)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube