• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Ngày hội việc làm Tập đoàn Bảo Việt
Hoạt động Bảo Việt

Ngày hội việc làm Tập đoàn Bảo Việt
17.03.2009 - 12:00

Sáng ngày 14/2/2009, tại trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt đã diễn ra Ngày hội việc làm giới thiệu với các ứng viên cơ hội làm việc trong một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Ngày hội việc làm đã thu hút hơn 300 ứng viên tham dự.

Các ứng viên đã được nghe giới thiệu mục tiêu phát triển Bảo Việt thành một tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác. Tập đoàn Bảo Việt luôn coi nhân lực là yếu tố then chốt nâng cao sức cạnh tranh nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra. Tập đoàn Bảo Việt là nơi thu hút, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực trong dịch vụ tài chính với sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong nước và quốc tế.
Ngày hội việc làm Tập đoàn Bảo Việt đã giới thiệu đến các ứng viên rất nhiều vị trí làm việc hấp dẫn như Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Chiến lược và phát triển, Trưởng ban Quan hệ công chúng; chuyên viên Quản lý rủi ro, Quản lý và Thẩm định dự án đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin; kế toán viên,… Các ứng viên được giới thiệu một số nét cơ bản về Tập đoàn như lịch sử ra đời và phát triển, bộ máy tổ chức, chiến lược phát triển và thị phần của Tập đoàn; về nhu cầu tuyển dụng lao động với các yêu cầu cụ thể đối với từng chức danh. Lãnh đạo các Khối/Ban chức năng, chuyên viên của Tập đoàn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tư vấn với các ứng viên về vị trí tuyển dụng và yêu cầu cho từng vị tríFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube