• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Phát triển bền vững – hướng đi chiến lược của Bảo Việt
Hoạt động Bảo Việt

Phát triển bền vững – hướng đi chiến lược của Bảo Việt
15.03.2017 - 05:30

>> Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt tham gia Ban điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, được bầu vào vị trí Phó chủ tịch nhiệm kỳ III (2017-2020);

>> Gắn kết mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh;

>> Tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards

Đại hội Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) nhiệm kỳ III vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/3/2017. Tại Đại hội, Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch VBCSD nhiệm kỳ III (2017-2020), là đại diện của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam đảm nhiệm vị trí này.

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ: “Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược tại Bảo Việt, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh mà còn được hiện thực hóa trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày. Thông qua việc tham gia sâu hơn vào hoạt động của Ban điều hành VBCSD, Bảo Việt mong muốn chung tay cùng Ban Điều hành VBCSD trong tiến trình xây dựng các chương trình hành động, các sáng kiến mới góp phần hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Viêt, đồng thời lan tỏa các giá trị bền vững tới cộng đồng xã hội”.

Với mong muốn đóng góp tích cực hơn trong các hoạt động thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt sẽ chung tay cùng các thành viên Ban Điều hành nhiệm kỳ III đưa ra các định hướng và chương trình hành động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong quá trình thực thi các định hướng, chính sách về phát triển bền vững và làm cầu nối giữa các cơ quan Chính phủ và khu vực doanh nghiệp trong quá trình triển khai Chương trình phát triển bền vững.

Gắn kết mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh

Tháng 9/2015, lãnh đạo 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc đã chính thức thông qua chương trình Nghị sự 2030 với trọng tâm là 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Theo đó, doanh nghiệp được xác định là một đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thông qua những hoạt động cốt lõi của mình.

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp quốc hướng tới một thế giới bền vững, theo đó doanh nghiệp được nhận định là nhân tố quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2030, Bảo Việt đã dựa trên nội dung của 17 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc để lựa chọn 06 mục tiêu trọng tâm về phát triển bền vững và gắn kết trong định hướng chiến lược phát triển của Bảo Việt giai đoạn 2016 – 2020, bao gồm: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tạo công ăn việc làm và nâng cao năng suất lao động; Xóa nghèo dưới mọi hình thức; Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi; Đảm bảo giáo dục chất lượng; Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; và Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được thể hiện cụ thể, thấm nhuần trong chiến lược hoạt động, quyết định kinh doanh để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp, người lao động với lợi ích của cộng đồng.

Tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) vào năm 2016. Đây là phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2018. Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. 

Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt  đã được nhận Giải đặc biệt Báo cáo Phát triển bền vững khu vực châu Á (Asia Sustainability Reporting Awards - ASRA) và Giải Báo cáo tích hợp tốt nhất Châu Á được công bố và trao giải tại Singapore vào cuối tháng 11/2016 cũng như giải Nhất tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức. Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt được ghi nhận với hàng loạt các giải thưởng trong nước và quốc tế đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp luôn đi đầu trong các công tác và hoạt động phát triển bền vững.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube