• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Quý I/2016: Tập đoàn Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 17,2%
Hoạt động Bảo Việt

Quý I/2016: Tập đoàn Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 17,2%
29.04.2016 - 06:46

 • >> Tổng doanh thu hợp nhất  đạt 5.547 tỷ đồng; tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015;
 • >> Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá về doanh thu phí bảo hiểm;  
 • >> Quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Việt BVBF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp phép;
 • >> Tiên phong thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba (Công ty PwC Việt Nam) đối với Báo cáo Phát triển bền vững 2015 và Báo cáo Tích hợp 2015 theo chuẩn mực quốc tế


Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý I/2016 (số liệu trước soát xét)*, theo đó Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt với điểm nhấn là sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

 • Tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2016 đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm. Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 3.538 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (72,8%), đạt 21 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp tỷ trọng 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I.
 • Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2016 đạt 62.751 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ

 • Tổng doanh thu đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 25,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng.
 • Tổng tài sản tại ngày 31/3/2016 đạt 12.216 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.001 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên đạt kết quả đáng khích lệ

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá về doanh thu phí bảo hiểm

 • Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng (+21%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.719 tỷ đồng (+29,7%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 525 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đạt 184 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ 2015 và bám sát kế hoạch năm 2016 với 25,6%.

Việc triển khai và áp dụng mô hình quản lý tập trung đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các phương diện: phát triển kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động khai thác mới, quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp Bảo Việt Nhân thọ đạt được mục tiêu đề ra.

 • Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu bảo hiểm cao hơn kế hoạch 21 tỷ đồng, đạt 1.685 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 29,7 % kế hoạch năm, tăng trưởng 13,7%, thu về 108 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý I/2016, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình. Là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Bảo hiểm Bảo Việt năm thứ 8 liên tiếp được lựa chọn là nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2017.

Giữ vững đà tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính

 • Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3/2016, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 32.753 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), tăng 1.728 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với năm 2015. Tổng doanh thu đạt 21 tỷ đồng, tăng trưởng 72,8 % so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng hoàn thành 32% kế hoạch năm 2016, ghi nhận mức tăng trưởng 59,9%.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) do BVF phát hành đã chính thức được UBCKNN cấp phép thành lập với vốn điều lệ gần 77 tỷ đồng.

 • Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tăng trưởng ổn định trong Quý I. Về thị phần môi giới trái phiếu trong Quý I tại HSX, BVSC đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất, tăng thị phần môi giới trái phiếu cùng kỳ từ 4,6% lên 33,1%. Bên cạnh đó tại HNX, BVSC đã quay trở lại top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, đạt 3,35% thị phần. BVSC cũng đang xếp vị trí thứ 5 thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom, đạt 6,78%. Tại sàn HNX, BVSC xếp thứ 3, nằm trong nhóm các công ty có thị phần trên 10%.

Báo cáo Phát triển bền vững 2015: Hoàn thành thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba - Công ty PwC Việt Nam đối với các chỉ tiêu phi tài chính, thể hiện sự minh bạch và cam kết của doanh nghiệp trong công bố thông tin

Công ty PwC Việt Nam đã phát hành thư kiểm toán, hoàn thành việc đảm bảo đối với các chỉ tiêu phi tài chính đối với Báo cáo Phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt. Điều này đánh dấu sự thành công, mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt truyền tải những thông tin chiều sâu về các hoạt động phi tài chính - những đầu tư của Bảo Việt cho nguồn nhân lực, cộng đồng và môi trường.

Điểm nổi bật của Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt là việc thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu được lựa chọn đảm bảo nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2015, đó là trách nhiệm của nhà cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động cộng đồng, đóng góp gián tiếp về kinh tế và các kiểm soát về tiêu thụ năng lượng.

Tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC')

Mặc dù việc triển khai áp dụng báo cáo tích hợp trong thực tiễn tại Việt Nam hiện vẫn còn khá khiêm tốn nhưng Tập đoàn Bảo Việt đã tiên phong triển khai Báo cáo Tích hợp nhằm không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp và các bên liên quan, thể hiện vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, minh bạch thông tin, tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Báo cáo Tích hợp cho phép tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội giúp đưa ra cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp nhiều năm liền được ghi nhận trong Top dẫn đầu về các giải thưởng Báo cáo thường niên trong nước và quốc tế, Bảo Việt luôn xác định việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thông tin trong các báo cáo là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng. Báo cáo Tích hợp 2015 của Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ tại Việt Nam và quốc tế như: Chuẩn mực lập Báo cáo tích hợp IIRC, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN; Đảm bảo của bên thứ ba, bao gồm đảm bảo của PWC với Báo cáo Phát triển bền vững, đảm bảo của Công ty TNHH E&Y với báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực VAS và theo chuẩn mực IFRS. Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

      Bản điện tử các báo cáo được cung cấp tại website của Tập đoàn www.baoviet.com.vn.

Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube