• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > THÔNG BÁO MỜI THẦU
Hoạt động Bảo Việt

THÔNG BÁO MỜI THẦU
05.02.2009 - 12:00

Thông báo mới thầu


Bên mời thầu: Tập đoàn Bảo Việt.
Điện thoại 043.928 9999 Fax 043.928 9609Tên gói thầu:
- Gói số 3: Mua sắm, lắp đặt hệ thống UPS.

- Gói số 4: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa.

- Gói số 5: Mua sắm, lắp đặt hệ thống tủ RACK và cáp mạng kết nối.Tên dự án: Xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu Tập đoàn Bảo Việt, cải tạo văn phòng làm việc Khối Công nghệ thông tin tại số 71 Ngô Sĩ Liên. Đống đa, Hà nội.


Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.


Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.


Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 29 tháng 12 năm 2008 đến trước 14 giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2009 (trong giờ hành chính).


Địa điểm bán HSMT: Ban thư ký Tập đoàn Bảo Việt, tầng 3, tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt – Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà nội.


Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn).


Địa chỉ nhận HSDT: Ban thư ký Tập đoàn Bảo Việt, tầng 3, tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt – Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà nội.


Thời điểm đóng thầu: 14 giờ00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2009.


Bảo đảm dự thầu:
- Gói số 3: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng chẵn)

- Gói số 4: 25.000.000 VNĐ (Hai lăm triệu đồng chẵn)

- Gói số 5: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng chẵn)HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 01 năm 2009, tại Tập đoàn Bảo Việt – Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.


Tập đoàn Bảo Việt kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trênFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube