• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt: Thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước 2.632,78 tỷ đồng trong 3 năm 2010-2012
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt: Thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước 2.632,78 tỷ đồng trong 3 năm 2010-2012
09.07.2013 - 05:40

Trong 3 năm từ 2010-2012 Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2.632,78 tỷ đồng; trong đó, năm 2010 nộp 712,75 tỷ đồng; năm 2011 nộp 835,2 tỷ đồng; năm 2012 nộp 1.084,83 tỷ đồng. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có chiến lược đúng hướng, sản phẩm và dịch vụ phong phú, hấp dẫn mang tính cạnh tranh cao, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, mức nộp NSNN liên tục tăng cao qua các năm. Riêng lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Tập đoàn đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm trước; tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7,6%. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2012 tổng tài sản của Tập đoàn đạt 46.225 tỷ đồng, tăng 2.644 tỷ đồng so với cuối năm 2011; trong đó nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.144 tỷ đồng, tăng 4%, tương đương với 448 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2012, Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định trích 1.021 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với mức 15%/cổ phiếu, tức tương đương 1.500đ/cổ phiếu, thời gian trả cổ tức bắt đầu từ ngày 17/7/2013. Theo nhận định của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán thì bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động ở mức cầm cự thì kết quả kinh doanh và mức chi trả cổ tức năm 2012 của Bảo Việt cho thấy uy tín, thương hiệu, các sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt được đánh giá cao, chiếm lĩnh được thị trường và đạt tốc độ tăng trưởng khá bền vững.

Ngày 09/7/2013, Ông Lê Hải Phong - đại diện choTập đoàn Bảo Việt đã tham dự Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội tổ chức , trong đó có nội dung biểu dương tên trong bảng vàng các điển hình thực hiện tốt chính sách pháp luật Thuế 2010-2012. Tập đoàn Bảo Việt là 1 trong 29 doanh nghiệp trên hơn 90.000 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thủ đô được Cục Thuế Thành phố Hà Nội khen thưởng với 3 năm liên tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube