• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tăng 10.984 tỷ đồng đạt 58.553 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tăng 10.984 tỷ đồng đạt 58.553 tỷ đồng
30.03.2016 - 02:16

 • >> Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ;
 • >> Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, Bảo Việt đóng góp 23,6% trên tổng doanh thu ngành Bảo hiểm tại Việt Nam; Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng doanh thu phí đạt 21,4%; Bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm giữ lại; Bảo Việt đã tái đầu tư trở lại nền kinh tế 47.000 tỷ đồng;
 • >> Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhận Giấy khen từ Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (QLGSBH) - Bộ Tài chính vì những thành tích trong hoạt động kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015.


Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán)*, theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.789 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.469 tỷ đồng. Với việc tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông, tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2015: Tổng tài sản hợp nhất tăng mạnh 10.984 tỷ đồng (23,1%) đạt 58.553 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh hợp nhất

 • Tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng mạnh, đạt 58.553 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2015, tăng 10.984 tỷ đồng (23,1%) so với thời điểm cuối năm 2014 nhờ các khoản đầu tư trái phiếu tăng đáng kể 11.385 tỷ đồng (62,6%). Đây là kênh đầu tư an toàn, đảm bảo cân đối nguồn tiền dài hạn để thực hiện cam kết với khách hàng, đồng thời cũng là kênh có lợi suất đầu tư khá cao trong năm 2015.
 • Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, đóng góp lớn nhất là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu đạt 13.072 tỷ đồng trong năm 2015, chiếm tỷ trọng 62%; Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tổng doanh thu đạt 6.832 tỷ đồng, đóng góp 32% vào doanh thu hợp nhất; Lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đã đóng góp 6% tổng doanh thu hợp nhất với 1.167 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.469 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.175 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch kinh doanh năm 2015. So với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế vượt hơn 30 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ mảng kinh doanh truyền thống là lĩnh vực bảo hiểm hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Trong cơ cấu lợi nhuận, những năm qua lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ luôn duy trì đóng góp tỷ trọng lớn nhất, năm 2015 chiếm 51% lợi nhuận hợp nhất; lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 23%; lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác đóng góp 26%.

Về kết quả kinh doanh Công ty Mẹ

 • Năm 2015, Công ty Mẹ đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao với mức lợi nhuận sau thuế đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 14,7% đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đã cam kết với cổ đông.

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của Bảo Việt đóng góp 23,6% trong tổng doanh thu ngành Bảo hiểm tại Việt Nam

Theo báo cáo của Cục QLGSBH - Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm năm 2015 đạt được kết quả tích cực, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2015 ước đạt 84.375 tỷ đồng, tăng 17,48%, trong đó, Bảo Việt đóng góp 23,6% trên tổng doanh thu ngành Bảo hiểm tại Việt Nam. Tính riêng về mảng bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ là một trong những doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường với 26,6% thị phần tổng doanh thu phí và 20% doanh thu khai thác mới; đồng thời thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường với 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Với những thành tích trong hoạt động kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được Cục QLGSBH - Bộ Tài chính vinh danh và tặng bằng khen tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2016.

 • Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ khởi sắc, tổng doanh thu đạt 13.072 tỷ đồng, tăng trưởng 21,4%

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.116 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,3% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng (+8,3%); Lợi nhuận sau thuế đạt 638 tỷ đồng (+8,2%). Tổng số tư vấn viên của toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ đạt gần 77.000 người, trong đó số tư vấn viên tuyển mới trong năm 2015 là 32.741 người.

Nhằm đảm bảo dòng thu nhập ổn định trong dài hạn để chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng hạn cho khách hàng, trong năm 2015, Bảo Việt Nhân thọ tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam với tổng số tiền đầu tư mới gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ dài hạn, tương đương gần 40% vốn đầu tư bình quân của danh mục đầu tư trong năm.

 • Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm giữ lại với 5.098 tỷ đồng

Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6.832 tỷ đồng tăng trưởng 4,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.829 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%; Lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng (+15,9%), hoàn thành 112,6% kế hoạch năm. Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 5.098 tỷ đồng.

Không chỉ là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, Bảo hiểm Bảo Việt còn chú trọng công tác giải quyết và kiểm soát tỷ lệ bồi thường. Do đó, tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kiểm soát tốt, giảm 3,8% so với năm 2014. Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh doanh, Bảo hiểm Bảo Việt còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều đó đã được ghi nhận và chứng nhận Bảo hiểm Bảo Việt là ”Nơi làm việc tốt nhất” trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ, do Anphabe kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen tổ chức.

 • Bảo Việt đã tái đầu tư trở lại nền kinh tế 47.000 tỷ đồng, đóng góp cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cùng với vai trò là tấm lá chắn cho nền kinh tế trước những rủi ro, Bảo Việt đã đóng góp cho nền kinh tế thông qua việc tái đầu tư trở lại nền kinh tế, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Lũy kế đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn của các đơn vị trong Tập đoàn đầu tư trở lại nền kinh tế đạt khoảng 47.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 30% trên 157.266 tỷ đồng tổng nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế của toàn ngành bảo hiểm Việt Nam.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả khả quan

 • Lĩnh vực chứng khoán: bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 288 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HSX về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014.
 • Lĩnh vực quản lý quỹ: tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 31.025 tỷ đồng, tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014. Năm 2015 là năm Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt ra mắt nhiều sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường như Quỹ Đầu tư BVIF, Quỹ BVBF và tổng doanh thu đạt 59 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%, bằng 119,7% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng, tăng trưởng 22,5%, hoàn thành 125,1% kế hoạch.

Tích cực triển khai công tác an sinh đảm bảo kiến tạo những giá trị bền vững

 • Xóa đói giảm nghèo, thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ về chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư, Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp thực hiện rất tích cực các hoạt động an sinh xã hội. Tính đến nay, Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư gần 150 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, với 04 trọng tâm chính bao gồm: xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; tri ân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và khắc phục hậu quả thiên tai.
 • Đầu tư giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước: Đầu năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tài trợ 7 tỷ đồng xây dựng trường mầm non tại xã Phú Đình, Thái Nguyên là xã thuộc Khu căn cứ địa cách mạng An toàn khu Định Hóa. Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt cùng Bộ Tài chính đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại xã Định Biên, Thái Nguyên, giúp các em có môi trường học tập vững chắc và đầy đủ tiện nghi. Chương trình Học bổng Bảo Việt với tổng giá trị học bổng là 10 tỷ đồng được xây dựng với mong muốn hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó và khích lệ những sinh viên có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu.
 • Các hoạt động hướng về biển đảo: Ngày 22/3/2016, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ bàn giao xuồng Trường Sa CQ 01 do Tập đoàn Bảo Việt tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đây là một hoạt động tiếp nối của chương trình Hành trình Bảo Việt - niềm tin Việt hướng về biển đảo tổ quốc của Tập đoàn Bảo Việt trong nhiều năm qua. Trước đó tại Đà Nẵng, Tập đoàn Bảo Việt đã có chuyến thăm lực lượng quân dân và trao tặng quà cho cán bộ, gia đình cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29 của Quân chủng Phòng không Không quân trên bán đảo Sơn Trà. Năm 2015, tổng kinh phí 4 tỷ đồng đã được hỗ trợ vùng biển đảo cùng các hoạt động hưởng ứng và kêu gọi hướng về biển đảo. Bảo Việt là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai Chương trình Bảo hiểm khai thác thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản.

Năm 2016 - Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững, đảm bảo thực hiện mục tiêu 1 tỷ USD

Với thị trường nói chung, năm 2016 là năm bản lề cho chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016-2020, đối với Bảo Việt 2016 là năm khởi đầu cho chiến lược “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững”, với mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Trong năm 2016, Bảo Việt sẽ tăng cường phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, định hướng từ Công ty Mẹ để cải thiện chức năng quản trị rủi ro, tuân thủ, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, năng động hơn trong giai đoạn 05 năm tới (2016-2020), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị thương hiệu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Số liệu kết quả kinh doanh năm 2015 đã được soát xét bởi Công ty Kiểm toán Ernst&Young.

* Tổng tài sản hợp nhất tăng 10.984 tỷ đạt 58.553 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12/2015)FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube