• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đạt 1.027 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 đạt 1.027 tỷ đồng
29.08.2012 - 04:38

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 54,4%; doanh thu hợp nhất tăng 10,2%
 • Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đạt tăng trưởng vững chắc
 • Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trong hoạt động bảo hiểm
 • Các hoạt động kinh doanh khác đều đạt kết quả khả quan

Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, theo đó lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.027 tỷ đồng, tăng trưởng 54,4%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.720 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với 6 tháng đầu năm 2011 (6T2011).

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Mặc dù tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Bảo Việt đều đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả nỗ lực của chúng tôi trong việc tập trung thực hiện chiến lược “Một Bảo Việt-Một nền tảng mới” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, go-live (vận hành) phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ và cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm mới với những quyền lợi ưu việt.

Bảo Việt tiếp tục đạt tăng trưởng vững chắc và hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm: trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, doanh thu khai thác mới tăng trưởng 20,7%, LNTT tăng trưởng 38,5%; trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 15,5 %, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường, LNTT đạt tốc độ tăng trưởng 22,5%”.

Ông Hà cho biết thêm: “Các lĩnh vực kinh doanh khác như ngân hàng, chứng khoán, đầu tư của Bảo Việt đều đạt kết quả khả quan: LNTT trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý quỹ đều tăng trưởng trên 20%. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt LNTT 6 tháng đầu năm là 65,6 tỷ đồng. Kết thúc Quý II, BVSC dẫn đầu về vị trí thị trường tại sàn HOSE và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 02 trên sàn HNX trong hoạt động môi giới trái phiếu. BVSC cũng thuộc Top30 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên HNX để hình thành nên bộ chỉ số HNX 30”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

 • LNTT hợp nhất đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 54,4%:* LNTT của Bảo Việt Nhân thọ đạt 371 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 38,5%;

* LNTT của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 243 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 22,5%.

 • Doanh thu hợp nhất đạt 7.720 tỷ đồng, tăng 715 tỷ đồng so với 6T2011, tương đương 10,2%:

* Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 4.974 tỷ đồng, tăng 621 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 14,3%.

 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 269 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với 6T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,6%.· Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với 6T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 67,9%.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo lĩnh vực kinh doanh1

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 243 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 23,7% (6T2011: 29,9%).
 • Bảo hiểm nhân thọ: 371 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 36,1% (6T2011: 40,3%).
 • Dịch vụ ngân hàng: 92 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 9% (6T2011:11%).
 • Dịch vụ tài chính và hoạt động khác: 321 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 31,2% (6T2011: 18,9%).

1 Các số liệu trên được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của TĐBV
2‘Dịch vụ tài chính và hoạt động khác’ bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (Công ty Mẹ)

 • Vốn chủ sở hữu đạt 10.973 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 12.844 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2012)
 • LNTT đạt 685 tỷ đồng, tăng 274 tỷ đồng so với 6T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 66,6 %.

Đầu tư phát triển sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng

 • Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt sản phẩm bancassurance M-PlusCare - sản phẩm hợp tác với MaritimeBank, với nhiều tính năng ưu đãi: mức phí phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, thủ tục tham gia đơn giản - không yêu cầu khám sức khỏe, quyền lợi bảo hiểm phong phú, giải quyết bảo lãnh viện phí và dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7… hỗ trợ chi phí điều trị nội trú lên tới 500 triệu đồng, chi phí điều trị ngoại trú, chi phí vận chuyển cấp cứu, chi phí liên quan tới nha khoa...
 • Sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo hiểm Bảo Việt tích hợp hai giải pháp bảo hiểm (bảo hiểm cho ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong ngôi nhà) trong cùng một gói bảo hiểm tới tất cả đối tượng khách hàng (chủ nhà hoặc khách thuê nhà); phí tham gia tối thiểu là 240 nghìn đồng/năm và mức bồi thường tối đa lên đến 5 tỷ đồng. Thủ tục đăng ký tham gia đơn giản (không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà và kê khai danh mục tài sản bên trong), và cơ sở bồi thường là Giá trị thay thế mới.
 • Bảo Việt triển khai Trung tâm chăm sóc khách hàng nhằm giải đáp và phục vụ khách hàng trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ thông qua một đầu số duy nhất 1900558899.
 • Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu gói sản phẩm ưu việt với tên gọi ‘An Phát Bảo Gia’ cung cấp gói bảo hiểm tiện lợi, bảo vệ toàn diện cho ba thế hệ trong gia đình chỉ với một hợp đồng duy nhất.
 • Bảo Việt Nhân thọ cung cấp 2 sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện là 'An tâm toàn mỹ' và 'An tâm sống khỏe'. 'An tâm toàn mỹ' là sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho phụ nữ, bảo hiểm cho hơn 50 bệnh lý của phụ nữ và gần 600 các loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa mở rộng. Sản phẩm 'An tâm sống khỏe' sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho khách hàng khi mắc phải một trong 36 bệnh lý nghiêm trọng.

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin giúp chuyển đổi mô hình kinh doanh

Vừa qua, Bảo Việt đã chính thức go-live phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ nhằm thực hiện mô hình quản lý hệ thống dữ liệu tập trung, cung cấp các công cụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, cấp đơn bảo hiểm trực tuyến… giúp Bảo Việt quản lý hiệu quả hoạt động nghiệp vụ từ khâu bán hàng đến thu phí, bồi thường, dịch vụ sau bán hàng.

Cùng với 2 phần mềm đã và đang triển khai thành công là phần mềm quản lý hệ thống hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng của Bảo Việt hướng đến mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng và các phần mềm nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước hoàn thiện nền tảng công nghệ thông tin tập trung trong toàn Tập đoàn, qua đó giúp Tập đoàn tăng cường năng lực cạnh tranh, kiểm soát hiệu quả và ứng phó linh hoạt với thị trường.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Số liệu kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2012 đã được Ernst & Young Việt Nam soát xét. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 30/06/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.498 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn. 



FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube