• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.306 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.306 tỷ đồng
15.11.2012 - 03:30

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 28,1%; doanh thu hợp nhất tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ; Hoạt động bảo hiểm tăng trưởng vững chắc, vượt so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường; Bảo Việt tiếp tục thực hiện chiến lược Một Bảo Việt-Một nền tảng mới

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 theo các báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young, theo đó lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 28,1%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.778 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 9 tháng đầu năm 2011 (9T2011).

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Bảo Việt vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc về doanh thu và lợi nhuận. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng vượt so với mức bình quân của thị trường giúp Bảo Việt gia tăng về thị phần. Lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn có nhiều khó khăn.

Trong năm 2012, Bảo Việt tiếp tục tập trung xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” và đạt được những thành tựu quan trọng đổi mới hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và quản lý rủi ro; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động và thực hành tiết kiệm chi phí; đa dạng hóa sản phẩm cũng như chú trọng đầu tư phát triển các thị trường trọng điểm”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất:

 • Doanh thu hợp nhất đạt 11.778 tỷ đồng, tăng 947 tỷ đồng so với 9T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 8,7%.
 • LNTT hợp nhất đạt 1.306 tỷ đồng, tăng 286 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 28,1%.
 • Tổng tài sản hợp nhất (tại ngày 30/9/2012) đạt 45.535 tỷ đồng tăng 271 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 0,6%.
 • Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (tại ngày 30/9/2012) đạt 11.770 tỷ đồng, tăng 540 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4,8%.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: 

 • Tổng doanh thu đạt 1.011 tỷ đồng.
 • LNTT đạt 758 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với 9T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 5,9%. Tỷ lệ LNST trên vốn điều lệ đạt 10,14%.

Lĩnh vực bảo hiểm:

 • Tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ đạt 4.393 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%, cao hơn mức bình quân của thị trường; LNTT đạt 303 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với 9T2011. Bảo Việt giữ vị trí số 1 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 24% thị phần. Đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng vững chắc của doanh thu là tăng trưởng của các lĩnh vực bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+32%), bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm con người (+19%). Bảo Việt chú trọng triển khai bảo hiểm nông nghiệp, đạt doanh số 98 tỷ đồng.
 • Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 3.719 tỷ đồng tăng trưởng 13,8%; LNTT đạt 503 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1% so với 9T2011. Tăng trưởng doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt so với tăng trưởng bình quân của thị trường, góp phần gia tăng thị phần của Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 29%. Doanh thu khai thác mới đạt 765 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9% so với 9T2011 vượt so với tăng trưởng bình quân của thị trường. Việc tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuyển đối mô hình kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa tập trung, nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp và năng suất của hệ thống phân phối đã tạo ra những kết quả rõ rệt trong tăng trưởng trong những năm gần đây của Bảo Việt Nhân thọ.   

Lĩnh vực đầu tư, ngân hàng, chứng khoán

 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt 1.543 tỷ đồng, tăng 381 tỷ đồng so với 9T2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 32,8%.
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Bảo Việt đạt 317 tỷ đồng; LNTT đạt 97 tỷ đồng. Trong điều kiện hoạt động của thị trường ngân hàng năm 2012 gặp nhiều khó khăn và rủi ro, Ngân hàng Bảo Việt đã tập trung các biện pháp quản lý rủi ro, phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ; thực hiện tăng trưởng thận trọng và vững chắc.   
 • Doanh thu của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 161 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ năm 2011; LNTT đạt 78 tỷ đồng. BVSC duy trì vị trí Top 10 công ty môi giới trên cả 2 sàn HNX và HSX. Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới, tư vấn, tăng cường ứng dụng công nghệ tin học. BVSC hai năm liền đã đạt danh hiệu nhà tư vấn M&A tiêu biểu do Báo Đầu tư tổ chức.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh*1

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 303 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 16,5% (9T2011: 20%)
 • Bảo hiểm nhân thọ: 503 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 27,4% % (9T2011: 29,9%).
 • Dịch vụ ngân hàng: 97 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 5,3% (9T2011: 10%).
 • Dịch vụ tài chính và hoạt động khác*2: 936 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 50,9% (9T2011: 40,1%).

*1 Các số liệu trên được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt
*2 Dịch vụ tài chính và hoạt động khác’ bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý‎ quỹ, kinh doanh chứng khoán và bất động sản

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

 • Bảo Việt ra mắt trung tâm chăm sóc khách hàng nhằm giải đáp và phục vụ khách hàng 24/7 trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ thông qua số dịch vụ duy nhất 1900558899.
 • Bảo hiểm Bảo Việt tham gia vào đề án của Chính phủ về triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; phát triển các sản phẩm bảo hiểm bancassurance M-plus Care, sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm cháy nổ xe cơ giới… đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua mạng lưới kênh phân phối đa dạng và rộng khắp.  
 • Bảo Việt Nhân thọ đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm như: sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho cả 3 thế hệ trong gia đình ‘An phát bảo gia’, sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện ‘An tâm sống khỏe’ và ‘An tâm toàn mỹ’. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng triển khai chương trình khuyến mại “Vui Xuân đón Tết, kết triệu tình thân”, dành cho khách hàng khi tham gia mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí định kỳ đầu tiên của hợp đồng chính từ ba triệu đồng trở lên. Chương trình kéo dài từ tháng 11/2012 đến hến hết tháng 01/2013, áp dụng trên toàn quốc.
 • Ngân hàng Bảo Việt giới thiệu chương trình ưu đãi tín dụng dành doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng hạn mức cho vay là 1.000 tỷ đồng, với mục đích sử dụng vốn vay đa dạng, thủ tục vay một lần duy nhất trong suốt thời gian vay vốn (tối đa 36 tháng), khoản vay được phân kỳ trả nợ nhằm giảm áp lực vay vốn cho khách hàng.
 • Phối kết hợp trong cung cấp các sản phẩn dịch vụ kết hợp như bancassurance; dịch vụ kết hợp đầu tư - môi giới và thanh toán giữa Ngân hàng Bảo Việt và Chứng khoán Bảo Việt.
 • Ngày 2-4/11/2012, hơn 80 cán bộ Bảo Việt đã chinh phục đỉnh Fansipan nhằm thể hiện quyết tâm vượt qua thử thách, đoàn kết, năng động, vươn tới những tầm cao mới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

******
* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 30/9/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.770 tỷ đồng.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube