• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 1.020 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 1.020 tỷ đồng
18.11.2011 - 11:09

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý III/2011 đạt 355 tỷ đồng, tăng trưởng 31%
 • Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng
 • Bảo hiểm phi nhân thọ giữ vững vị trí số 1 trên thị trường

Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 1.020 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3%. LNTT hợp nhất quý III/2011đạt 355 tỷ đồng, cao hơn 31% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu hợp nhất của TĐBV 9 tháng đạt 10.844 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Doanh thu hợp nhất Quý III/2011 đạt 3.841 tỷ đồng, tăng 608 tỷ tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 18,8%.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của TĐBV – nhân thọ và phi nhân thọ - đạt 7.127 tỷ đồng, đóng góp 66% tổng doanh thu, cao hơn 15,1% so với 9 tháng đầu năm 2010. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 18,9%; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 10,6%, tăng trưởng doanh thu khai thác mới 24,2%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của TĐBV tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm, đạt 340 tỷ đồng, cao hơn 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của TĐBV tính đến thời điểm 30/9/2011 đạt 45.264 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động, Người phát ngôn của TĐBV: “Kết quả kinh doanh của TĐBV trong 9 tháng đầu năm tương đối khả quan, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất quý III/2011 đều đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Sự tăng trưởng doanh thu của Bảo Việt chủ yếu là do đóng góp từ doanh thu hoạt động bảo hiểm với doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo hiểm Bảo Việt tăng 18,9%; doanh thu khai thác mới của Bảo Việt Nhân thọ tăng 24,2%.

Kết quả đáng ghi nhận này cùng với sự tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn thể hiện những nỗ lực không ngừng của các đơn vị Bảo Việt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2011

 • LNTT đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,3% (so với cùng kỳ năm 2010)
 • Doanh thu hợp nhất đạt 10.844 tỷ đồng, tăng 1.727 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 18,9%
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 340 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 27,7%.

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (Công ty mẹ)

 • LNTT đạt 716 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng đầu năm 2010: 697 tỷ đồng).
 • Doanh thu đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng đầu năm 2010: 940 tỷ đồng).
 • Tổng tài sản đạt 12.636 tỷ đồng, tăng trưởng 2,75% trong 9 tháng đầu năm 2011 (30/9/2010: 12.297 tỷ đồng)
 • Năng lực tài chính được tăng cường: vốn chủ sở hữu tăng từ 10.325 tỷ đồng (30/9/2010) lên 10.982 tỷ đồng.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo ngành kinh doanh

 • Bảo hiểm nhân thọ: 399 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 39% (9 tháng đầu năm 2010: 43%)
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 267 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 26% (9 tháng đầu năm 2010: 25%)
 • Dịch vụ tài chính: 220 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 22% (9 tháng đầu năm 2010: 21%)
 • Dịch vụ ngân hàng: 134 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 13% (9 tháng đầu năm 2010: 11%)

“Dịch vụ tài chính” bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên đạt được kết quả đáng khích lệ

 • Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) giữ vững vị trí số 1 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc với 24%
 • Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 với thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc chiếm 29%; thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới chiếm 23,7%.
 • Thị phần môi giới của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 3,4%, đứng vị trí thứ 7 trong danh sách các công ty có thị phần lớn nhất trên sàn HOSE và đứng vị trí thứ 8 trên sàn HNX với 3,39% thị phần. LNTT của BVSC trong quý III đạt 18 tỷ đồng;

Ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới

 • Trong Quý III, BVNT đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “An Phúc Gia Lộc”, sản phẩm tích hợp tính năng “bảo hiểm”, “tiết kiệm” và “đầu tư” dành cho khách hàng đáo hạn hợp đồng.
 • Ngân hàng Bảo Việt ra mắt dịch vụ trả lương tự độngBaoviet Payroll” dành cho khách hàng doanh nghiệp với cách trả lương đơn giản, thuận tiện cho khách hàng.
 • Trong tháng 11, BHBV ra mắt trung tâm dịch vụ khách hàng, tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng 24/24h thông qua đường dây nóng. Giai đoạn đầu Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ các khách hàng cá nhân sử dụng Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm sức khỏe tai nạn.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube