• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt được bình chọn trong Top 10 doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2013
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt được bình chọn trong Top 10 doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2013
22.01.2014 - 08:35

Theo kết quả Chương trình khảo sát Top Doanh nghiệp niêm yết có hoạt  động  Quan hê nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2013 mà Vietstock công bố ngày 17/01/2014, Tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự đứng thứ 9/10 doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2013. 

Để được lựa chọn vào danh sách tham gia khảo sát, Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp khác phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe. Các doanh nghiệp không chỉ đáp ứng đầy đủ những quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán mà còn được đánh giá dựa trên các thông tin trọng yếu, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư do doanh nghiệp chủ động công bố. Các doanh nghiệp sẽ bị loại trừ khỏi danh sách bình chọn nếu vi phạm một trong những nội dung sau trong giai đoạn từ 01/10/2012 đến 30/09/2013: Chậm nộp BCTC năm 2012, BCTC Quý, Bán niên 2013; Chậm công bố báo cáo quản trị, các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Website không đầy đủ thông tin, thiếu tính cập nhật.

Khách quan cho thấy những nỗ lực trong tiến trình minh bạch hóa thông tin của Tập đoàn Bảo Việt đã được cộng đồng nhà đầu tư và thị trường ghi nhận. Năm 2013, số lượng các báo cáo phân tích chuyên sâu về cổ phiếu BVH cũng được nhiều tổ chức môi giới, công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường thực hiện, qua đó các khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu BVH được nhiều cung cấp tới các nhà đầu tư, giúp tăng độ phủ của BVH trên thị trường, giúp nhà đầu tư được cung cấp thông tin khách quan và đầy đủ hơn.

Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu tư là một phần quan trọng trong định hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây dựng một hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư của Bảo Việt nhằm bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với cổ đông. Bảo Việt hướng tới việc cung cấp thông tin chủ động và định kỳ cho các nhà đầu tư thông qua việc tăng tần suất tham gia các buổi hội thảo, giao lưu trực tuyến với nhà đầu tư để giải đáp các thắc mắc nhà đầu tư quan tâm và thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ về thông tin về tình hình kinh doanh, định hướng phát triển của doanh nghiệp, phát hành bản tin IR và cung cấp các thông tin về diễn biến của cổ phiếu BVH, đầu tư nghiên cứu và đạt nhiều giải cao trong nước và quốc tế về báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững để cung cấp cho nhà đầu tư thông tin đa chiều và đầy đủ về tình hình kinh doanh của Bảo Việt qua các năm.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube