• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt hai năm liên tiếp đạt Giải Đặc biệt Báo cáo Thường niên
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt hai năm liên tiếp đạt Giải Đặc biệt Báo cáo Thường niên
25.07.2013 - 05:05

  • Hai năm liên tiếp Báo cáo thường niên giành giải cao nhất - Giải Ðặc biệt
  • Tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững trong Ngành tài chính, đạt giải Nhì trong cuộc bình chọn
  • Giải Vàng cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành, Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững do Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ - LACP trao

Vượt qua hơn 600 báo cáo của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Báo cáo thường niên (BCTN) của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) một lần nữa được vinh danh trên bục nhận giải cao nhất - Giải Ðặc biệt trong Cuộc bình chọn BCTN 2013 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - đơn vị thành viên của Tập đoàn, cũng lọt vào Top 30 BCTN tốt nhất. Lễ trao giải được diễn ra vào chiều nay, ngày 25/7/2013 tại Tp Hồ Chí Minh.

Liên tiếp hai năm Báo cáo thường niên giành giải cao nhất - Giải Ðặc biệt

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Minh bạch hóa thông tin và nâng cao chất lượng trong quản trị doanh nghiệp luôn là một trong những yếu tố được chú trọng hàng đầu của Tập đoàn Bảo Việt trong nhiều năm qua. Việc Báo cáo thường niên của Tập đoàn hai năm liên tiếp đạt Giải Đặc biệt đối với chúng tôi là niềm vinh dự lớn bởi nó thể hiện sự ghi nhận của các nhà thẩm định về hình thức, nội dung, sự minh bạch trong công bố thông tin của Bảo Việt”.

Nếu như thông điệp chủ đạo năm 2011 là “Chúng tôi đang đổi thay và lớn mạnh từng ngày” nhằm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực thì “Mở rộng tầm nhìn” được chọn là thông điệp xuyên suốt trong BCTN 2012, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững của Tập đoàn Bảo Việt. Đây cũng là định hướng cho kế hoạch kinh doanh của Bảo Việt, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính kết hợp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Với tầm nhìn toàn cảnh, rộng hơn, sâu hơn nhằm tìm kiếm, khai thác và nắm bắt các cơ hội của thị trường, Bảo Việt tin tưởng rằng mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng sẽ luôn có cơ hội cho sự phát triển, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt, BCTN không phải là một tài liệu giới thiệu doanh nghiệp đơn thuần, mà là một bản tổng hợp hoàn chỉnh cung cấp cho các nhà đầu tư đầy đủ thông tin về các hoạt động trọng yếu và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và xu thế phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, Báo cáo năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt được tiếp tục cải tiến về hình thức và nội dung đi đôi với việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các quy định theo chuẩn mực của Việt Nam đồng thời tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế bao gồm: Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp (OECD và IFC). Những điểm này đều được thể hiện trong báo cáo quản trị doanh nghiệp, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và hoạt động quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ.

Năm 2012 cũng là năm đầu tiên Bảo Việt giới thiệu cụ thể về các thước đo, phương pháp đánh giá rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt như: phương pháp phân tích kịch bản “Stress-testing”, thước đo “VaR”, Bảng đáng giá rủi ro (Risk Dashboard), cơ chế rủi ro được trình bày trong báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

So với năm 2011, BCTN 2012 của Bảo Việt có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về mặt nội dung nhằm cung cấp cho người đọc góc nhìn đa chiều với những phân tích sâu sắc về biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong mối tương quan về vị thế của Bảo Việt với doanh nghiệp cùng ngành. Đồng thời, bản báo cáo cũng đưa ra đầy đủ những thông tin về các sản phẩm, dịch vụ chính, các chỉ tiêu hoạt động đặc thù và báo cáo tài chính rút gọn của từng đơn vị thành viên, tạo nên những Báo cáo thường niên thu nhỏ trong tổng thể Báo cáo thường niên của Tập đoàn.

Về mặt hình thức, sự sáng tạo trong ý tưởng thiết kế, màu sắc và cách thức thể hiện nội dung cũng là điểm đáng chú ý trong BCTN năm nay. Thông qua việc kết hợp sử dụng biểu đồ minh họa, sơ đồ hóa các quy trình nghiệp vụ để truyền tải thông tin một cách có hệ thống, biểu diễn các chỉ số hoạt động cơ bản (KPIs) theo chuỗi số liệu 4 năm giúp nhà đầu tư thuận tiện trong việc so sánh và đánh giá tốc độ tăng trưởng qua các năm.

Tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững trong Ngành tài chính, đạt giải Nhì trong Cuộc bình chọn

Phát triển bền vững không phải là vấn đề mới đối với Bảo Việt. Trong suốt quá trình phát triển, Bảo Việt là doanh nghiệp luôn thực hiện chiến lược phát triển cân đối, giữ tăng trưởng, hiệu quả, quản lý tốt rủi ro và cũng rất chú ý thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động môi trường.

Ông Trần Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết:“Báo cáo của Tập đoàn Bảo Việt đã nêu rõ chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan”.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chiến lược phát triển này thể hiện tầm nhìn của Bảo Việt trong dài hạn, hướng đến sự tăng trưởng bền vững thay vì tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi cách. Báo cáo phát triển bền vững là việc lượng hóa các kết quả hoạt động triển khai của chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Báo cáo phát triển bền vững 2012 của Bảo Việt được thực hiện theo tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu áp dụng cho ngành dịch vụ tài chính (Global Reporting Initiative - G3.1: the Financial Services Sector Supplement). Đây là hệ thống tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới nhờ tính ưu việt trong các tiêu chí và đề cập một cách toàn diện, đầy đủ ba mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường.

Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện báo cáo, điều quan trọng, Tập đoàn Bảo Việt đã lên kế hoạch và triển khai chuỗi các hoạt động thiết thực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Trong năm 2012, Bảo Việt đã thực hiện khá thành công các mục tiêu trên 3 phương diện: kinh tế - xã hội và môi trường, trong đó mục tiêu kinh tế được xác định là yếu tố then chốt, nền tảng để Bảo Việt tăng cường các đóng góp cho xã hội và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường như phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, thi vẽ tranh thiếu nhi vì môi trường, triển khai chương trình 5S… Từ năm 2009 đến nay, Bảo Việt đã đóng góp khoảng 80 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ và các hoạt động an sinh xã hội.

Giải thưởng Báo cáo thường niên của Tập đoàn Bảo Việt trong ba năm gần đây:

Năm

Giải trong nước

Cuộc bình chọn BCTN do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp tổ chức

Giải quốc tế

Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LAPC) bình chọn

2013

Giải Đặc biệt BCTN,

Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững

Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành

Top 10 Báo cáo thường niên Việt Nam tốt nhất

Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững

2012

Giải Đặc biệt BCTN

Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong ngành

Top 50 BCTN tốt nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

2011

Top 10 BCTN tốt nhất

Giải Bạch kim - Giải cao nhất cho BCTN tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Giải Bạc BCTN tốt nhất trong ngành

Báo cáo thường niên 2012 và Báo cáo phát triển bền vững 2012 (bản tiếng Việt và tiếng Anh) của Tập đoàn Bảo Việt được đăng tải đầy đủ trên website www.baoviet.com.vn

Báo cáo thường niên 2012

Báo cáo phát triển bền vững 2012

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube