• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt thay đổi nhân sự chủ chốt
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt thay đổi nhân sự chủ chốt
02.04.2014 - 10:27

Ngày 31/3/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định về việc được thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với Ông Trần Trọng Phúc. Ông Trần Trọng Phúc cũng thôi không là Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định tạm thời bổ nhiệm Ông Dương Đức Chuyển - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho đến khi Hội đồng Quản trị có quyết định mới.

Mọi thông tin phát ngôn, truyền thông liên quan đến việc thay đổi Lãnh đạo của Tập đoàn Bảo Việt  đề nghị các Đơn vị liên hệ với người chịu trách nhiệm phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt theo số điện thoại 0936.489.333; email hoangvietha@baoviet.com.vn.



FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube