• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt thuộc Top 8 doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2014
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt thuộc Top 8 doanh nghiệp có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2014
05.03.2015 - 03:23

Theo kết quả công bố ngày 10/02/2015, Tập đoàn Bảo Việt thuộc TOP 10 doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2014. Năm nay chỉ có 26 đơn vị, tương ứng với 3.93% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường, vượt qua được các vòng sàng lọc và đáp ứng các tiêu chí bình chọn. Về kết quả bình chọn, Bảo Việt xếp vị trí thứ 8 trên tổng số 26 doanh nghiệp tham gia đợt này.

Để được lựa chọn vào danh sách tham gia khảo sát, Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp khác phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe. Các doanh nghiệp sẽ bị loại trừ khỏi danh sách bình chọn nếu vi phạm một trong những nội dung sau trong giai đoạn từ 01/10/2013 đến 30/09/2014: Chậm công bố báo cáo quản trị, chậm công bố Báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Website không đầy đủ thông tin, thiếu tính cập nhật… Ngoài ra, các doanh nghiệp không chỉ được đánh giá dựa trên việc đáp ứng đầy đủ những quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán mà còn được đánh giá dựa trên các thông tin trọng yếu, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư do doanh nghiệp chủ động công bố.

Khách quan cho thấy những nỗ lực trong tiến trình minh bạch hóa thông tin của Tập đoàn Bảo Việt đã được cộng đồng nhà đầu tư và thị trường ghi nhận. Năm 2014, số lượng các báo cáo phân tích chuyên sâu về cổ phiếu BVH cũng được nhiều tổ chức môi giới, công ty chứng khoán uy tín hàng đầu trên thị trường thực hiện, qua đó các khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu BVH được nhiều cung cấp tới các nhà đầu tư, giúp tăng độ phủ của BVH trên thị trường, giúp nhà đầu tư được cung cấp thông tin khách quan và đầy đủ hơn.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube