• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2011
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2011
25.01.2011 - 12:00

Ngày 25/1/2011 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2011. Tới dự Hội nghị có Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, cùng toàn thể Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên và các công ty địa phương trên toàn quốc, các chuyên gia HSBC làm việc tại Bảo Việt.

Năm 2010 là một năm chứng kiến những sự kiện lớn, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của Bảo Việt. Đây là năm Bảo Việt kỷ niệm 45 năm thành lập đổi mới và phát triển và rất nhiều chuyển biến tích cực đã được thực hiện xuyên suốt từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt. Bài thuyết trình đã làm nổi bật những thành tựu Bảo Việt đã đạt được trong năm 2010 và định hướng kế hoạch phát triển của Bảo Việt trong năm 2011, năm tạo đà phát triển của BảoViệt cho giai đoạn phát triển chiến lược 2011-2015.

Lãnh đạo các đơn vị cũng đã cho ý kiến về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2011 của đơn vị và chia sẻ các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Đẩy mạnh tinh thần phấn đấu thi đua trong toàn Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn đã tuyên dương và khen thưởng các đơn vị đã bất chấp khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2010 hướng tới hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2011.

                                                                                                                                                                       QHCCFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube