• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến"
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến"
01.11.2010 - 08:27

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III và lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Bảo Việt, sáng ngày 28/4/2010, tại 71 Ngô Sĩ Liên - Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”nhằm đánh giá công tác thi đua của Bảo Việt trong thời gian 2006 - 2009, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2010.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Hữu Trường - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tài chính, ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, lãnh đạo các công ty thành viên và trên 150 đại biểu điển hình tiên tiến đến từ các đơn vị.
Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua 2006 - 2009, đánh giá kết quả công tác thi đua trên các khía cạnh như hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm, tổ chức tốt hoạt động công tác thi đua, một số điểm còn tồn tại để công tác thi đua khen thưởng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chiến lược, hoạt động xã hội của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã trình bày tham luận với các chủ đề: “Góp phần thực hiện tốt công tác cổ phần hóa và đổi mới quản trị tài chính của Bảo Việt”, “Thực hiện tốt cam kết bồi thường thiệt hại do thiên tai bão lũ, góp phần ổn định đời sống dân sinh”, “Thay đổi là cơ hội”, “Góp phần cải tiến hệ thống công nghệ tin học tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt”, “Sáng tạo trong suy nghĩ và hành động đối với các hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trong điều kiện thị trường cạnh tranh khốc liệt”.

Nhằm tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa các thành tích nổi bật đã đạt được trong thời gian qua và động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên phấn đấu nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng - hiệu quả, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn năm 2010 với khẩu hiệu hành động “Đồng lòng - Đổi mới - Phát triển vì Một Bảo Việt - Một Nền tảng mới”.

5 nhiệm vụ đổi mới - phát triển trọng tâm năm 2010

- Đổi mới về quản lý và công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả mô hình quản trị doanh nghiệp

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn trong việc phục vụ các nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng.

- Triển khai thành công đổi mới thương hiệu.

Trong không khí hào hứng, phấn khởi của Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ đã trình bày “Quyết tâm thư của Hội nghị điển hình tiên tiến” gửi tới Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua.
Hội nghị cũng đã bầu 4 tập thể và 9 cá nhân điển hình tiên tiến Tập đoàn Bảo Việt tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III. Tôn vinh thành tích đạt được trong giai đoạn 2006 - 2009, Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng cúp, vòng nguyệt quế cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Sự biểu dương, khen ngợi các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới đến từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiếp tục khơi dậy, cổ vũ động viên tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Tập đoàn trong thời gian tới.Danh sách các tập thể điển hình tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành và Đại hội  thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III
1Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
2Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
3Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
4Công ty Quản lý Quỹ Bảo ViệtDanh sách các cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành và Đại hội  thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III


1


Ông Hoàng Phú Dương - Bảo hiểm Bảo Việt


2


Ông Trần Công Ðáng - Bảo hiểm Bảo Việt


3


Bà Nguyễn Thị Lâm Hồng - Bảo Việt Nhân thọ


4


Ông Ðậu Minh Lâm - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt


5


Ông Bùi Thanh Nguyên - Công ty Cổ phần Ðầu tư Bảo Việt


6


Ông Nguyễn Phúc Nguyên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt


7


Ông Lê Hải Phong - Tập đoàn Bảo Việt


8


Ông Nguyễn Kim Phú - Bảo hiểm Bảo Việt


9


Ông Ðặng Ngọc Thanh - Bảo Việt Nhân thọ

FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube