• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
02.12.2019 - 03:10

Ngày 29/11/2019, tại 71 Ngô Sỹ Liên, Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Kế hoạch số 348-KH/ĐUBV ngày 05/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.Dự Hội nghị có đồng chí Đào Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Ban chi ủy chi bộ trực thuộc, thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Lãnh đạo Khối/chi nhánh/trung tâm, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dũng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; các đại biểu được nghe bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Trên tinh thần thực hiện nhất quán theo Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt triển khai, lấy ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị cho dự thảo Kế hoạch hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy về việc cụ thể hóa Chỉ thị của Trung ương trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức Đại hội điểm và việc bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội; công bố các Quyết định thành lập các tiểu ban gồm Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Kế hoạch số 348-KH/ĐUBV ngày 05/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, đồng chí Đào Đình Thi đề nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được triển khai, tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và các kế hoạch gắn với tình hình thực tế tại đơn vị, đồng thời nêu những khó khăn, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị cũng như tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy cấp trên về Kế hoạch chuẩn bị Đại hội tại Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube