• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2010
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2010
01.11.2010 - 08:27

Chiều ngày 17/9/2010, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị người lao động 2010 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Nội dung của Hội nghị bao gồm các báo cáo về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, định hướng phát triển và các chính sách đối với người lao động; báo cáo về tình hình hoạt động của Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt trong năm vừa qua và công bố quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với Tập thể có thành tích trong nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phúc Lâm đã báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, nhấn mạnh vai trò của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, và khẳng định người lao động chính là trái tim và là tài sản vô giá của Bảo Việt; Bảo Việt cam kết tạo môi trường lao động lý tưởng, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi của người lao động thông qua cơ chế lương thưởng dựa trên đánh giá hiệu quả công việc theo chuẩn mực quốc tế.
Tiếp đó, Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt cũng đã báo cáo hoạt động của Công đoàn trong năm qua. Hội nghị đã thảo luận các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề xuất những sáng kiến, kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc tại ban; và thảo luận nội dung Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động. Các cán bộ tham dự hội nghị nhất trí 100% về nội dung sửa đổi trong thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động.
Đặc biệt, Hội nghị đã công bố quyết định của Tổng Giám đốc về việc biểu dương và trao thưởng cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ được giao, bao gồm:

+ Tập thể triển khai thành công phần mềm UFIDA

+ Tập thể Tập thể triển khai báo cáo Tài chính theo tiêu chuẩn Quốc tế IFRS

+ Tập thể tham gia biên soạn báo cáo Thường niên đạt giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010

+ Tập thể triển khai thành công đợt phát hành tăng vốn đạt 100 triệu USD trong năm 2009.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube