• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012
16.01.2012 - 08:31

Ngày 13/01/2012, tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012. Ông Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính đã tới dự.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: Mặc dù hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng Tập đoàn Bảo Việt đã luôn theo sát diễn biến thị trường để kịp thời đưa ra những sách lược nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Năm 2011 là năm Bảo Việt tập trung xây dựng, hoàn thiện nền tảng và nỗ lực đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”, tạo các bước chuyển đổi về mô hình kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các năm tiếp theo. 

Trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chiến lược 2011 - 2015, Tập đoàn Bảo Việt cùng các đơn vị thành viên bám sát các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển; về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả được Đại hội đồng cổ đông giao. Bảo Việt đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, từng bước xây dựng mô hình quản trị chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế; nâng cao chất lượng và kiện toàn công tác quản lý tài chính; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đẩy mạnh hoạt động kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua tăng cường công tác quản lý rủi ro đầu tư toàn Tập đoàn; tăng cường hoạt động phát triển thương hiệu; triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ mới đa dạng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cũng như từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung và đa dạng hóa kênh phân phối, tập trung phát triển các thị trường trọng điểm.

Kết quả kinh doanh 2011:
Tổng doanh thu hợp nhất ước tăng trưởng 20,7%; Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm ước tăng trưởng 13,1%. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tăng trưởng khoảng 16% so với năm 2010. Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ước đạt 24% so với năm 2010; Doanh thu hoạt động tài chính toàn Tập đoàn tăng trưởng khoảng 7,5%, bằng 124,6% kế hoạch. Chứng khoán Bảo Việt có nhiều nỗ lực tăng thị phần môi giới (Top 10 môi giới cổ phiếu, đứng thứ 2 môi giới trái phiếu); Tổng doanh thu hoạt động ngân hàng ước tăng trưởng 234%.
Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng khoảng 22%, bằng 106% kế hoạch. Đảm bảo mức cổ tức dự kiến năm 2011 đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua là 12%.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế, Tập đoàn Bảo Việt đã xây dựng các mục tiêu, chiến lược kinh doanh năm 2012 với chủ trương tập trung hoàn thiện các yếu tố nền tảng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới” tạo đà cho chiến lược phát triển giai đoạn hai thực hiện “chuyển đổi mô hình kinh doanh” của chiến lược 5 năm 2011-2015. Năm 2012 cũng là năm kết thúc giai đoạn 5 năm phát triển sau cổ phần hóa Bảo Việt, chuẩn bị và sẵn sàng bước tiếp lên một tầm cao mới về năng suất hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động.

Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu, Hội đồng Quản trị đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của Tập đoàn Bảo Việt đạt được trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế; đồng thời biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên và đội ngũ tư vấn viên toàn Tập đoàn đã nỗ lực, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Trong năm 2011, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đặt ra có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình cụ thể để đạt được kết quả rõ nét, trong đó tập trung vào việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Tập đoàn, bao gồm: từng bước hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tăng cường công tác kiểm tra - kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trên toàn Tập đoàn, triển khai áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tập trung, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển thương hiệu Bảo Việt tập trung thống nhất; tăng cường hợp tác nội bộ, bán chéo sản phẩm; đồng thời tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược.

So với thời điểm trước cổ phần hóa, Bảo Việt đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ, các chỉ tiêu trọng yếu đều tăng: tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng gần 3 lần, tổng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế đều tăng gấp 2 lần, vốn chủ sở hữu tăng trên 5 lần, nộp ngân sách Nhà nước tăng hơn 4 lần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhấn mạnh, trên cơ sở những mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh, thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo Nghị quyết TW 3 Khóa XI và chỉ đạo của Chính phủ, Hội đồng Quản trị định hướng 5 nhóm giải pháp trọng tâm về quy mô hoạt động và chiến lược vốn; quản trị doanh nghiệp; mối quan hệ phối hợp chuyên môn hóa trong Tập đoàn; công nghệ thông tin và nguồn nhân lực cũng như đưa ra giải pháp trọng tâm cho các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt.

Trong năm 2012 và các năm tới, Tập đoàn Bảo Việt tập trung triển khai tái cấu trúc trong đó xác định lại quy mô hoạt động và chiến lược vốn; nâng cao công tác quản trị; chất lượng nguồn nhân lực; xác định khâu đột phá lĩnh vực kinh doanh nòng cốt… Ông Lê Quang Bình tin tưởng, phát huy truyền thống của Bảo Việt, năm 2012 toàn Tập đoàn tiếp tục tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và có những bước phát triển mới.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính phát biểu, khẳng định trong năm 2011 mặc dù bối cảnh kinh doanh hết sức khó khăn, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được nhiều kết quả khả quan; điều đó thể hiện sự nỗ lực của toàn Tập đoàn. Thứ trưởng chỉ đạo, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra bằng những giải pháp hữu hiệu. Trong hoạt động tái cấu trúc, cần tập trung tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh; tái cấu trúc tài chính; tái cấu trúc quản trị. Đặc biệt tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo bước đột phá. 

Cần tăng cường mối quan hệ hợp tác hơn nữa với đối tác chiến lược HSBC để phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển. Với bề dày lịch sử 46 năm hình thành, với thương hiệu, kinh nghiệm được khẳng định cùng sự hỗ trợ của đối tác chiến lược, Bảo Việt sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2012, phấn đấu trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Nhân dịp này, Tập đoàn Bảo Việt cũng tổng kết công tác thi đua; trao thưởng cho một số tập thể và cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Huân chương Lao động Hạng Nhì:
Công ty Bảo Việt Ninh Bình, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Huân chương Lao động Hạng Ba:
Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Đình Quang, Chánh Văn phòng, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Ông Trương Khánh, Phó Trưởng Ban Nhân sự, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính.
Cờ thi đua của Chính phủ
Công ty Bảo Việt Lâm Đồng, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Công ty Bảo Việt Ninh Bình, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính
Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính.

Với sự đồng lòng nỗ lực cao của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, tư vấn viên trong toàn hệ thống, sự hợp tác hiệu quả của cổ đông chiến lược, chúng ta có quyền tự hào với những thành tích đã đạt được về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và đổi mới trong năm 2011; tiếp tục khẳng định vị thế Tập đoàn, góp phần vào công cuộc phát triển chung của đất nước và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube