• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt triển khai thực hiện Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ
05.06.2009 - 12:00

Ngày 12/5/2009, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn để triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. .

Chiều ngày 12/5/2009, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và đoàn công tác đã làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Pác Nặm để tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội của địa phương nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Trước mắt trong năm 2009, thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tham gia hỗ trợ huyện Pác Nặm thực hiện hoàn thành chủ trương xóa 410 ngôi nhà dột nát, nhà tạm bợ cho nhân dân, đã được công nhận tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND huyện Pác Nặm.

Cũng trong chuyến đi này Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã có buổi làm việc với đồng chí Trương Chí Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn để thống nhất chủ trương và phương thức quản lý triển khai các nội dung hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.
Trong thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt sẽ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quế Phong để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại huyện Quế Phong.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube