• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ký thỏa thuận hợp tác chiến lược
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ký thỏa thuận hợp tác chiến lược
05.11.2009 - 12:00

Ngày 22/10/2009 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cùng thống nhất ký Thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm thiết lập nền tảng hợp tác giữa hai bên. Biên bản Thỏa thuận được ký giữa ông Trần Văn Tá - Tổng Giám đốc SCIC và bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Thời gian qua, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp với các đơn vị hoàn tất việc chuyển giao quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sang cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Ngày 23/9/2009, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã ra Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHCĐ thông qua việc chuyển giao toàn bộ 20,4 triệu cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Để đánh dấu sự kiện này và nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển, Tập đoàn Bảo Việt đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Tại buổi lễ, ông Trần Văn Tá - Tổng Giám đốc SCIC phát biểu: “Hiện với hơn 700 doanh nghiệp có vốn nhà nước mà SCIC đang quản lý, với tư cách cổ đông năng động của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm với giá cạnh tranh nhất và loại hình dịch vụ bảo hiểm thuận lợi nhất. Hy vọng Bảo Việt, một tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, với khả năng tài chính mạnh, sự thông hiểu thị trường trong nước sẽ mang lại điều đó cho SCIC, các doanh nghiệp và khách hàng của Bảo Việt”.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube