• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ - một năm nhiều nỗ lực
Hoạt động Bảo Việt

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ - một năm nhiều nỗ lực
03.03.2009 - 12:00

Ngày 9/1/2009, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009.

2008 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô. Thu nhập của người dân sụt giảm, giá cả hàng hóa tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp tăng đã ảnh hưởng tới sức cầu về bảo hiểm nhân thọ và khả năng duy trì các hợp đồng bảo hiểm. Hơn thế nữa, sự hấp dẫn cạnh tranh của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng bị suy giảm so với các loại hình đầu tư khác như lãi suất ngân hàng, vàng, ngoại tệ…

Năm 2008, sự nỗ lực trong toàn hệ thống với 60 công ty thành viên, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 3.360 tỷ đồng, tăng trưởng 2,6% so với năm 2007. Doanh thu tài chính ước đạt 1.388 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%.

Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh trên thể hiện chất lượng công tác quản lý ngày càng được đổi mới, hoàn thiện. Trong năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương; triển khai đồng bộ và hiệu quả chính sách thù lao đại lý mới; thực hiện chính sách thi đua có hiệu quả và mang tính dài hạn. Tổng Công ty đã tập trung đẩy mạnh khai thác mới, chuyển hướng bán hàng sang thị trường cao cấp và khai thác sản phẩm dài kỳ đóng phí năm; tăng cường năng lực và tốc độ phát triển sản phẩm, đưa ra các sản phẩm hiệu quả, đảm bảo hoạt động phát triển sản phẩm tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chung và có tính marketing cao. Bảo Việt Nhân thọ tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động; đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mô hình quản lý tập trung cũng như thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình dự án Hỗ trợ và chuyển giao năng lực của HSBC Insurance cho Bảo Việt TSCTA. Những nỗ lực này sẽ tạo ra những chuyển biến quan trọng về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.

Tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ khách hàng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và căn bản trong tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2009, Bảo Việt Nhân thọ sẽ phát triển theo hướng tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng tập trung; củng cố hoạt động đào tạo đại lý; tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ đối tác chiến lược HSBC Insurance; thực hiện chính sách đào tạo, phát triển, thăng tiến và thu nhập của đại lý trên cơ sở chương trình Limra; thực hiện dự án áp dụng phần mềm quản lý…

***
Ông Phan Duy Tú - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái

Năm 2008, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái thực hiện thắng lợi 102,83% kế hoạch doanh thu, tăng trưởng 23,93% so với năm 2007. Doanh thu khai thác mới đạt 106,02% kế hoạch được giao, tăng trưởng 37,87% so với năm trước.

Yên Bái là một trong bốn tỉnh miền núi nghèo phía Bắc; kinh tế chủ yếu là vườn rừng, chế biến nông - lâm sản; giao thông khó khăn; thu nhập của người dân nhìn chung thấp. Do vậy, việc khai thác các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn khá khó khăn. Thực hiện chủ trương chung của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ áp dụng chính sách Limra trong công tác quản lý đại lý với mô hình hoạt động linh hoạt, Ban Giám đốc Công ty xác định trọng tâm trong năm qua chính là công tác tuyển dụng đại lý. Sự hỗ trợ, trao đổi giữa Giám đốc với nhân viên cũng như đại lý được thực hiện thường xuyên, thông suốt; chú trọng phát triển nhiều kênh bán hàng như khai thác khách hàng VIP, tổ chức các hội nghị khách hàng, tăng cường khai thác khách hàng truyền thống… Không những thế, những khó khăn vướng mắc của đại lý cũng được quan tâm tháo gỡ kịp thời. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Yên Bái còn chú trọng công tác truyền thông khi tung ra sản phẩm mới, điều này đã giúp đại lý nắm rõ và tuyên truyền sâu rộng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới tới người dân.

Nhờ vậy, công tác tuyển dụng đại lý đã hoàn thành gấp 2,5 lần so với kế hoạch, chất lượng tuyển dụng có sự thay đổi rõ rệt, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

***
Ông Ngô Quang Sao - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh

Năm 2008, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh hoàn thành 105,74% kế hoạch doanh thu, tăng trưởng 7,38% so với năm ngoái. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới đạt 148,64% kế hoạch được giao, tăng trưởng 93,35% so với năm 2007.

Được điều động về Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh từ 1/1/2008, ngay từ đầu anh Ngô Quang Sao đã xác định việc củng cố nội bộ, tạo động lực làm việc cho nhân viên, đại lý là công việc hết sức quan trọng. Lúc đó, Bảo Việt Nhân thọ Trà Vinh đang trong thời kỳ hết sức khó khăn, hoạt động trên địa bàn có tới 30% dân số là người dân tộc Khơ-me. Anh Ngô Quang Sao nhanh chóng nắm lại tình hình, sắp xếp nhân sự theo khả năng chuyên môn, tăng cường trực tiếp khai thác. Sau 3 tháng Công ty đã xây dựng lại kế hoạch cao hơn kế hoạch được Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giao. Công ty bắt tay vào việc củng cố khối đại lý; tổ chức đào tạo lại theo chương trình của Tổng Công ty cũng như chương trình do Công ty chủ động. Qua các chương trình đào tạo, đại lý được trang bị lại các kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc; cán bộ Công ty cùng đại lý hoạch định kế hoạch, định hướng khách hàng tiềm năng. Công ty cũng tạo động lực thi đua với các tiêu chí: năng suất khai thác, tuyển dụng, khai thác hợp đồng có chất lượng cao. Việc triển khai chính sách Limra từ tháng 5/2008 cũng đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt cho lực lượng đại lý.

Đặc biệt, công tác tuyển dụng đã trở thành công việc được triển khai sâu rộng trong toàn công ty theo hướng tuyển dụng chủ động, hiệu quả. Công tác tuyển dụng được đổi mới trong quy trình, tiêu chuẩn, nguồn tuyển dụng, tăng cường tổ chức hội thảo, tăng cường hỗ trợ đại lý… Công ty còn mở rộng khai thác đại lý ở các đối tượng có trình độ cao, có uy tín và mối quan hệ như bác sỹ, kỹ sư…

Kết quả, chất lượng hợp đồng khai thác tăng lên rõ rệt, số tiền bảo hiểm của hợp đồng khai thác mới trung bình đạt 40 triệu đồng/hợp đồng trong khi vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ thu phí định kỳ. Trong năm qua, đội ngũ đại lý mới đã đóng góp được gần 1/5 doanh thu khai thác mới. Công tác tuyển dụng đạt 146,6% kế hoạch năm.
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube