• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Tin tức hoạt động xã hội > Báo cáo phát triển bền vững: Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp
Tin tức hoạt động xã hội

Báo cáo phát triển bền vững: Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp
31.07.2013 - 09:12

Là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo của Bảo Việt đã giành được giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành (do Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp Hoa Kỳ-LACP bình chọn). Đây là cuộc thi có uy tín và chuyên môn bậc nhất tại Hoa Kỳ với các tiêu chí, chuẩn mực rõ ràng trong đánh giá xếp hạng các báo cáo dự thi.

Giải thưởng là sự động viên, khuyến khích để chúng tôi tiếp tục đầu tư hoàn thiện nội dung báo cáo trong những năm tiếp theo. Báo cáo phát triển bền vững 2012 của Bảo Việt đánh dấu bước đi tiên phong, thể hiện sự cam kết của Tập đoàn Bảo Việt trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Từ nhìn nhận các vấn đề về xã hội và môi trường

Bảo Việt nhận thấy mặt trái của sự tăng trưởng nóng về kinh tế là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính; lãng phí tài nguyên; chưa đảm bảo hợp lý quyền và lợi ích của người lao động; bất bình đẳng xã hội và các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, thiên tai lũ lụt, hậu quả của biến đổi khí hậu… Những tác động tiêu cực này là một thách thức, đã và sẽ tác động không nhỏ tới cơ hội phát triển hiện tại và tương lai cho mỗi doanh nghiệp nói chung và Bảo Việt nói riêng. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một chiến lược kinh doanh tạo sự tăng trưởng vững chắc, phòng tránh được các rủi ro kinh doanh và đầu tư vào phát triển môi trường, xã hội nhằm nuôi dưỡng và tái tạo các cơ hội kinh doanh trong dài hạn. 

Xây dựng báo cáo để đánh giá chiến lược bền vững

Phát triển bền vững không phải là một vấn đề mới với Bảo Việt. Trong suốt quá trình phát triển, Bảo Việt là doanh nghiệp luôn thực hiện chiến lược cân đối giữa tăng trưởng, hiệu quả, quản lý tốt rủi ro và các hoạt động xã hội, môi trường. Tuy nhiên, trước đây Bảo Việt không có hệ thống đo lường hiệu quả (KPIs) và Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp (BSC) hoàn chỉnh để đánh giá hiệu quả từ các hoạt động liên quan đến vấn đề bền vững, do đó chưa có một báo cáo đầy đủ đối với các hoạt động này.

Báo cáo phát triển bền vững 2012 là sự rà soát lại chiến lược bền vững của Bảo Việt cũng như nhìn nhận và đánh giá lại các hoạt động đã thực hiện trong năm 2012. Báo cáo được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - G3) - một cách tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, hợp tác đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và thực hiện truyền thông một cách có hệ thống.  

Thông qua việc thực hiện báo cáo bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp oanh nghiệp cân bằng được các yếu tố trong những hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Đóng góp cho xã hội và bảo vệ môi trường

Bảo Việt tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng thông qua việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho khách hàng có thu nhập thấp nhằm chia sẻ các gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro về sức khỏe, tài sản... Đến nay, Bảo Việt đã giúp khoảng hơn 10 triệu khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính thông qua các dịch vụ bảo hiểm - tài chính. Đặc biệt ý thức sâu sắc vai trò của nông nghiệp trong phát triển nông thôn, bình ổn xã hội, Bảo Việt đã thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp cho 125.000 hộ nông dân tại một số tỉnh.

Quyền và lợi ích của người lao động, môi trường làm việc thân thiện - hiệu quả cũng đã đạt được nhiều sự tiến bộ.

Đối với hoạt động cộng đồng, Bảo Việt đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển thế hệ trẻ và các hoạt động an sinh cho các huyện nghèo theo chương trình 30A của chính phủ tại Quế Phong (Nghệ An) và Pắc Nặm (Bắc Kạn), thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước. Bảo Việt tin rằng người dân được hỗ trợ các điều kiện sống căn bản, được học hành sẽ tập trung lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình tốt hơn và sẽ tự tìm kiếm và tạo ra các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính - bảo hiểm, Bảo Việt không tác động trực tiếp lên môi trường, tuy nhiên, doanh nghiệp nhận thức được rằng việc sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng trực tiếp và gián tiếp trong hoạt động kinh doanh cũng góp phần bảo vệ môi trường.

Trong năm 2013, Bảo Việt đã đẩy mạnh chương trình Baoviet -  GoGreen, hành động vì môi trường thông qua nhiều hoạt động. Chẳng hạn, doanh nghiệp đã xây dựng môi trường trong sạch nơi làm việc bằng việc triển khai chương trình 5S: bảo đảm hệ thống hồ sơ, tài liệu được “sàng lọc -  sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng.” Đặc biệt Bảo Việt đã tổ chức cuộc thi “vẽ tranh vì môi trường” cho con em cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống, nhằm gửi gắm thông điệp “Mỗi chúng ta cùng đóng góp một bàn tay, chung sức vì một môi trường không còn ô nhiễm, khói bụi.”

Theo ĐTCKFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube