• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Video

Bảo Việt ra mắt quảng cáo bản sắc thương hiệu mới trên truyền hình - 45 giây

Bảo Việt là một Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam. Trụ sở chính tại Hà Nội, cùng với hơn 130 chi nhánh trên toàn quốc. Quảng cáo truyền hình này đánh dấu sự ra mắt của bản sắc thương hiệu mới của Tập đoàn Bảo Việt.