Thông tin sản phẩm

Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu: Bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.

 

Gói bảo hiểm này còn cung cấp bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Người đóng tàu với tư cách là chủ tàu.

 

Điều kiện, điều khoản bảo hiểm: Áp dụng Điều khoản bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu 1/6/1988 (The Institute Clauses for Builders’ Risks – 1/6/1988) của Hiệp hội Bảo hiểm London.

 

Công thức tính phí bảo hiểm:   Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

 

 

Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Đường dây nóng 1900 55 88 99Chia sẻ bài viết qua: