Chương trình "Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt" bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt;  Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; …


Ngoài Cháy, nổ là rủi ro cơ bản bắt buộc phải tham gia, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các rủi ro còn lại.

 


Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1900 55 88 99 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

Đây là chương trình bảo hiểm mở rộng nhất, giúp bảo vệ toàn diện doanh nghiệp trước tất cả các tổn thất bất ngờ về tài sản được bảo hiểm (bao gồm cả rủi ro Trộm cướp), ngoại trừ những tài sản và thiệt hại thuộc loại trừ của đơn. 

 

 

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1900 55 88 99 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

Tương đương với sản phẩm Bảo hiểm tổn thất vật chất bất ngờ (AD), đây cũng là chương trình bảo hiểm mở rộng nhất, giúp bảo vệ toàn diện doanh nghiệp trước tất cả các tổn thất bất ngờ về tài sản được bảo hiểm (bao gồm cả rủi ro Trộm cướp), ngoại trừ những tài sản và thiệt hại thuộc loại trừ của đơn. 

 

 

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1900 55 88 99 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

Chương trình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Nhà nước.

 
 
Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1900 55 88 99 hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh được thiết kế nhằm bảo vệ doanh nghiệp trước những tổn thất tài chính phát sinh trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đình trệ do hậu quả của thiệt hại tài sản gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm Tài sản.

 

Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh bồi thường cho:

 

  • Mất mát về lợi nhuận;
  • Chi phí phụ trội phát sinh để giảm thiểu tổn thất thu nhập như thuê địa điểm kinh doanh tạm thời; thuê thêm nhân công; …
  • Các khoản chi phí cố định vẫn phải chi trả trong giai đoạn gián đoạn kinh doanh như: Tiền thuê địa điểm làm việc, tiền lương, tiền trả lãi ngân hàng, khấu hao tài sản, …
  • Là hậu quả trực tiếp của sự gián đoạn kinh doanh phát sinh bởi thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm (do các rủi ro được bảo hiểm gây ra)

 

(Chỉ áp dụng với điều kiện doanh nghiệp tham gia một trong số các chương trình bảo hiểm sau: cháy nổ bắt buộc, cháy và các rủi ro đặc biệt, bảo hiểm tổn thất vật chất bất ngờ, bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp)

 

 

Để biết thêm chi tiết sản phẩm vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1900 55 88 9hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.Chia sẻ bài viết qua: