Tin cũ hơn

6 tháng đầu năm 2015, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt trên 3.000 tỷ đồng doanh thu


Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 tại Đà Nẵng. 

Theo đó, tính đến hết tháng 6/2015, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 207 tỷ đồng.

Với kết quả đạt đạt được trong 6 tháng, Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu về đích năm 2015 với tổng doanh thu đạt gần 6.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt trên 340 tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tăng gần 25,6%, lợi nhuận trước thuế đạt trên 332 tỷ đồng.

Riêng 5 tháng đầu năm 2015, xét về thị phần bảo hiểm xe cơ giới, dù mức tăng trưởng giảm, nhưng Bảo hiểm Bảo Việt vẫn dẫn đầu thị trường với 21%, giữ một khoảng cách khá xa các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại.

 
Chia sẻ bài viết qua: