Tin cũ hơn

Bảo Việt phát hành “Báo cáo thường niên 2013: Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn”


Sau một thời gian nỗ lực tập trung chuẩn bị, Bảo Việt xin trân trọng kính gửi tới các Quý khách hàng “Báo cáo thường niên 2013” với thông điệp ‘Bảo Việt – Vì những niềm tin của bạn’.

Thông điệp này thể hiện cam kết của Bảo Việt luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng vì niềm tin vào sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Với Bảo Việt, chúng tôi tin vào giá trị của niềm tin - yếu tố tạo nên sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và nắm bắt cơ hội để phát triển. 

Bảo Việt luôn khao khát khám phá, thấu hiểu những điều mà bạn thật sự trân trọng và tin tưởng! 

 

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết của Báo cáo thường niên 2013 tại đây: 
Chia sẻ bài viết qua: