Bảo hiểm Bảo Việt xử lý nghiêm tất cả các trường hợp có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm


Ngày 25/02/2013, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã ban hành công văn số 0609/BHBV/BL&CTVP/ 2013 thông báo tới đông đảo khách hàng về cách thức xử lý của Bảo hiểm Bảo Việt đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi trục lợi bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người.

Đúc kết từ thực tế, các trường hợp trục lợi bảo hiểm thường biểu hiện ở những hành vi sau:

  • Không đến khám chữa bệnh nhưng giả mạo chứng từ y tế để được hưởng tiền bảo hiểm
  • Cấu kết với cá nhân/tổ chức y tế như bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược phẩm,... để phát hành chứng từ y tế không đúng  với thương tật, bệnh tật, tình trạng sức khỏe thực tế
 
Khi phát hiện những dấu hiệu nói trên, căn cứ vào các văn bản như Luật kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và các văn bản Pháp luật liên quan, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ triển khai các bước sau:
 
  • 1.  Thông báo và phối hợp với Người được bảo hiểm (NĐBH)/ Chủ hợp đồng bảo hiểm (CHĐ) để tiến hành xác minh hồ sơ tại cơ quan chức năng liên quan
  • 2.  Thông báo kết quả xác minh/giám định cho NĐBH/ CHĐ. Nếu kết quả này thể hiện NĐBH trục lợi bảo hiểm hoặc không đến giám định theo thông báo, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ từ chối bồi thường, đồng thời xóa tên NĐBH ra khỏi danh sách Bảo hiểm, không hoàn phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm.
  • 3.  Đặc biệt, với những trường hợp trục lợi bảo hiểm có tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần, bên cạnh việc từ chối bồi thường, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chuyển vụ việc tới cơ quan chức năng xử lý theo Pháp luật.
 
Ba cơ sở y tế sau đã có hành vi cấu kết với NĐBH để trục lợi bảo hiểm và không được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận bồi thường:
 
  • Nha khoa Cali - số 303 Cách mạng Tháng Tám, P. 12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nha khoa Nhật Mỹ 2 - số 9 Vĩnh Hội, P.4, Q.4, TP. Hồ Chí Minh
  • Nha khoa Happy - 26 Hàm Nghi, Tp. Đà Nẵng
 
Với động thái kể trên, Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên áp dụng biện pháp mạnh đối với các hành vi trục lợi bảo hiểm của khách hàng, trong bối cảnh trục lợi bảo hiểm đang có diễn biến phức tạp khôn lường, lan rộng dưới nhiều hình thức. Trước đó, những thông báo kiểu như thế này chỉ được các doanh nghiệp bảo hiểm ban hành dưới dạng lưu hành nội bộ chứ không công khai.
 
Những năm qua, do làm tốt công tác đánh giá rủi ro nên Bảo hiểm Bảo Việt luôn đạt hiệu quả kinh doanh khả quan, là doanh nghiệp bảo hiểm có tiềm lực tài chính vững mạnh và tính minh bạch cao. Mục tiêu quản lý tốt rủi ro, đấu tranh với các hành vi trục lợi bảo hiểm con người nói riêng và tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nói chung đã được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo các Công ty thành viên trong hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt cam kết thực hiện mạnh mẽ trong năm 2013.
 
Phòng chống trục lợi bảo hiểm là một trong những giải pháp kinh doanh hữu hiệu; đảm bảo lợi ích lâu dài, sự công bằng và minh bạch trong giải quyết bồi thường bảo hiểm cho các bên liên quan!Chia sẻ bài viết qua: