Tin cũ hơn

Lưu hành QĐ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Phan Kim Bằng kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt


     Để kiện toàn Bộ máy tổ chức, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã ký Quyết định số 1386/2015/QĐ/HĐTV/BHBV ngày 25/05/2015 về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên - Ông Phan Kim Bằng kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký. Trước đó, ngày 20/05/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 6596/BTC-QLBH chấp thuận Ông Phan Kim Bằng làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

     Ông Phan Kim Bằng đảm nhận trọng trách làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ ngày 25/12/2014. Với mục tiêu kinh doanh chiến lược: An toàn – Hiệu quả - Tăng trưởng, Ông Phan Kim Bằng đã quyết liệt chỉ đạo toàn Tổng Công ty thực hiện đổi mới toàn diện trong quản trị doanh nghiệp với mô hình quản lý tập trung, dựa trên nền tảng áp dụng Công nghệ thông tin. Cho đến nay, Tổng Công ty đã từng bước ổn định kiện toàn bộ máy nhân sự, ổn định nề nếp và đạt được những thành tựu nhất định trong điều hành quản trị và kinh doanh.

     Chiều ngày 25/05/2015 tại Trụ sở chính Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - Ông Nguyễn Quang Phi đã chính thức lưu hành và trao Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Kim Bằng kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với sự tham dự, chứng kiến của các Lãnh đạo Khối Tập đoàn, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên cùng các Lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Chắc chắn rằng, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, cùng với đó là sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ nhanh chóng thực hiện chiến lược đổi mới quản trị đã đặt ra và khẳng định vị thế trên thị trưởng bảo hiểm trong nước.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - Ông Nguyễn Quang Phi lưu hành Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV - Ông Phan Kim Bằng kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt

     Phát biểu tại buổi lưu hành Quyết định, Ông Phan Kim Bằng xúc động cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã tin tưởng và giao trọng trách điều hành Tổng Công ty. " Phía trước còn rất nhiều khó khăn khi phải ổn định và phát triển kinh doanh cũng như hiện thực hóa những định hướng của Tập đoàn tại Tổng Công ty, nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Lãnh đạo Tập đoàn cũng như sự đồng lòng, hợp lực của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ toàn Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt để hoàn thành các mục tiêu chung".
Chia sẻ bài viết qua: