Tập đoàn Bảo Việt phát hành “Báo cáo thường niên năm 2012”


Sau một thời gian nỗ lực tập trung chuẩn bị, Tập đoàn Bảo Việt xin trân trọng kính gửi tới các Quý khách hàng “Báo cáo thường niên năm 2012” với chủ đề  ‘Mở rộng tầm nhìn – Expanding your vision’.

Quá trình chuẩn bị cho báo cáo thường niên lần này đã kéo dài trong suốt 3 tháng với sự tham gia, đóng góp tích cực của rất nhiều Khối, Ban trong Tập đoàn cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị thành viên. Với tiêu chí ‘Chất lượng - Chuyên nghiệp - Minh bạch - Đẳng cấp’, “Báo cáo thường niên năm 2012” sẽ mang lại cho khách hàng, cổ đông và đối tác những thông tin toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp trong năm qua; đồng thời thể hiện rõ tính minh bạch và chuyên nghiệp của Bảo Việt trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin.

 

Xin vui lòng xem nội dung chi tiết của Báo cáo thường niên 2012 tại đây: 

Xin vui lòng xem thêm Báo cáo phát triển bền vững 2012 tại đây: Tập đoàn Bảo Việt phát hành Báo cáo phát triển bền vững năm 2012

      
Chia sẻ bài viết qua: